SAPist

SAP MM, ABAP

SAP’nin toplu olarak veri değiştirme imkanı sunduğu programları vardır. Örnek vermek gerekirse: Toplu satınalma talebi değştirme, toplu malzeme ana verisi değiştirme, toplu satınalma siparişi değiştirme gibi.

MEMASSRQ işlem kodu ile toplu olarak satınalma talebi değiştirilebilir. Düşününki toplu olarak 100 tane satınalma talebine silme işareti koyacaksınız ama MEMASSRQ işlem koduna girildiğinde silme işareti(EBAN-LOEKZ) alanını alanların listelendiği ‘Aln.’ tabında göremezsiniz. Bunun gibi daha bir sürü alan bu listede yoktur ancak eklenebilir!

MEMASSRQ

Alan eklemek için MASSOBJ işlem koduna girilir ve sağ bölümden ‘BUS2105’ nesne tipi seçilip sol bölümden ‘Alan listesi’ seçilir. Çıkan uyarılar enter ile geçilir.

MEMASSRQ-1

Gelen ekranın sağ bölümünde MEMASSRQ işlem kodundaki alanlar listelenir. Amacımız buraya EBAN-LOEKZ alanını da eklemek. Bunun için ‘Yeni girişler’ butonuna tıklanır.

MEMASSRQ-2

Sağ bölüme aşağıdaki gibi nesne tipi, tablo adı ve alan adı girilip kaydedilir. Bu işlem uyarlama olduğu için geliştirme sisteminde yapılıp request ile test ve canlı sistemlerine sırasıyla taşınır. MEMASSRQ-3

MEMASSRQ işlem koduna tekrar girildiğinde ‘Silme göstergesinin’ listeye geldiği görülür.

MEMASSRQ-4

Satınalma talebi toplu değişikliğinin işlem kodu(MEMASSRQ) ve silme göstergesi(EBAN-LOEKZ) alanı örnek olarak seçilmiştir. Alan ekleme işlemi MASSOBJ işlem kodunda sağ bölümde listelenen tüm toplu değişiklik nesne tipleri için yapılabilir.

NOT: Yapılan işlem uyarlama gibi gözükse de sistem yapılan değişikliği workbench requesti içine alır . Customizing requestlerinin içinde bulamayınca panik yapmayın 🙂

Kullanıcının kendi parolasını nasıl değiştirebileceğini #2  numaralı başlıkta yazmıştım. Ancak kullanıcı eski şifresini hatırlamıyorsa kendi başına şifresini değiştiremez. Bu durumda sistem yöneticisinden yeni şifre talep eder. Sistem yöneticisi de SAP kullanıcı şifresi değişikliği için SU01 işlem koduna kullanarak şifreyi değiştirir.

SU01 işlem koduna girilir ve ‘Kullanıcı’ alanına kullanıcı kodu yazılıp işaretli şifre değiştir butonuna tıklanır.

SU01

 

Sistem yöneticisi 4 numaralı alana manuel olarak yeni şifre yazıp 3 numaralı butona tıklarsa veya enter’a basarsa yeni şifre oluşur.

SU01-1

1 numaralı butona tıklanırsa sistem yeni şifreyi kendisi üretecektir ve enter’a basılınca sistemin ürettiği şifre aşağıdaki gibi ekrana gelir.

SU01-02

2 numaralı butona tıklanırsa kullanıcının varolan şifresi iptal olur ve yine şifresi oluşmaz. Bu durumda kullanıcı sisteme giriş yapamaz. Sisteme girmeye çalıştığında aşağıdaki hatayı alır.

SU01-3

 

SAP kullanıcı şifresinin defalarca yanlış girilmesinden dolayı sistem tarafından güvenlik nedeniyle otomatik olarak bloklanır. Sistem yöneticisi tarafından da bilinçli olarak çeşitli nedenlerden dolayı SAP kullanıcısı bloklanabilir.

Önce bilinçli olarak nasıl kullanıcının bloklandığını görelim:

SU01 işlem kodunda ‘Kullanıcı’ alanına bloklanacak kullanıcı kodu girilir ve işaretli kilit butonuna tıklanır.

kullanıcı blokajı

Çıkan ekranda bloklu olmadığı uyarısı yazar ve işaretli kilit butonuna tıklanınca bloklanır.

kullanıcı blokajı-1

Aşağıdaki uyarı çıkar. Bloklandığı anda kullanıcı sistemde ise sistemden çıkmadığı sürece işlem yapmaya devam eder. Ne var ki sistemden çıktığı andan sonra blok kalkmadıkça tekrar sisteme giremez.

kullanıcı blokajı-2

Şimdi de blokajın nasıl kaldırıldığını görelim:

Blokajı kaldırmak için yine SU01 işlem kodunda kullanıcı kodu girilip ‘Kilit’ butonuna tıklanır ve çıkan ekranda kullanıcının bloklu olduğu yazar. Blokajı kaldırmak için yine ‘Kilit’ butonuna tıklanır.

kullanıcı blokajı-3

Aşağıdaki gibi blokajın kalktığı uyarısı çıkar ve kullanıcı sisteme girebilir hale gelir.

kullanıcı blokajı-4

Bu işlemlerin yapılabilmesi için SU01 işlem koduna yetkili olmak gerekir. Genellikle son kullanıcılar ve anahtar kullanıcılarda bu yetki olmaz. Bu yüzden bloklanan kullanıcının blokajını sistem yöneticisi  kaldırabilir.

MB52 raporu standartta aşağıdaki görüntüye sahiptir. Rapor bu şekliyle gözü rahatsız edebilir. ALV(Izgara kontrolü) biçimi raporun analizi için daha rahat bir görüntüye sahiptir.

MB52-alv

ALV görünüme çevirmek için aşağıdaki adımlardan uyarlama ekranına ulaşılır.

SPRO–>Malzeme yönetimi–>Stok yönetimi ve fiziksel envanter–>Raporlama–>Raporlama için yazdırma işlevi ayarları

Uyarlama ekranı:

MB52alv1

MB52 işlem kodlu raporun teknik adı ‘RM07MLBS’dir.

RM07MLBS satırında ‘Izgara kontrol’ tıkı atılırsa MB52 raporu ALV görünüme sahip olur. Ayrıca ‘Renksiz’ tıkı atılmazsa! miktar ve değer alanları pozitif değerler için yeşil ile negatif değerler için kırmızı ile renklendirilir.

MB52alv2

Bu işlem uyarlama olduğundan geliştirme sisteminde yapılıp request ile test ve canlı sistemlerine taşınır.

MM50 işlem kodu toplu olarak malzeme genişletmek için kullanılır. MM50 ile malzeme genişletmek için en azından malzemenin ‘Temel veriler 1’ görünümü manuel açılmış olmalı yani elinizde bir malzeme kodu olmalı. Malzeme kodu olmadan malzeme genişletmesi yapılamaz.

MM50 seçim ekranı:

MM50

 

 1. Bakım durumu arama yardımından(F4) seçilir. Bu örnekte malzeme kodlarının satınalma görünümü genişletileceğinden ‘E’ seçildi.  Aynı anda farklı görünümlerin de genişletmesi yapılabilir. Örneğin; hem Muhasebe hem de satınalma görünümü genişletilebilir.

MM50-1

Hangi üretim yerine genişletme yapılacaksa o üretim yeri ve malzeme kodları girilir. Malzeme kodu girilmezse satınalma görünümü olmayan tüm kodlar listelenir ve ekrandan genişletilecek malzeme kodları seçilebilir.

Seçim kriterleri girildikten sonra F8 ile çalıştırılır. Malzemeler aşağıdaki gibi listelenir.

MM50-2

 1. ‘Tümü’ butonu ile veya tek tek malzeme kodları seçilir’
 2. ‘Referans/organizasyon’ butonuna tıklanır. Referans alınacak malzeme ve üretim yeri girilir. Eğer depo yeri ile ilgili bir görünüm veya satış ile ilgili bir görünüm genişletilecekse diğer referans alanları da doldurulur.

MM50-3

‘Organizasyon düzeylerini öner’ seçilirse genişletme başlarken aşağıdaki ekran açılır buradan genişletilecek organizasyon ve referans organizasyon girilir. Ancak zaten yukardaki ekranda referanslar, MM50 seçim ekranında da genişletilecek üretim yeri girildiği için burayı tıklamaya gerek yok.

MM50-4

3. ‘Malzeme bakımı’ botununa tıklanınca genişletme işlemi başlar. malzemelerin satınalma görünümlerini genişleteceğimiz için direkt olarak satınalma ile ilgili görünümler sırasıyla açılır. Önce ‘Satınalma’ görünümü açılır ve referans malzeme kodundaki verilerin aynısı buraya kopyalanır enter ile ‘Dış ticaret:ithalat’ görünümüne geçilir burada da değiştireceğiniz bir şey yoksa enter ile ‘SA sipariş metni’ görünümüne geçilir ve kaydet butonu ile genişletme işlemi kaydedilir. Sıradaki malzemeler için de tekrar ‘Satınalma’ görünümü açılır ve aynı işlemler yapılır.

MM50-5

Genişletme işlemi satınalma ve satış için yapılmıyorsa enter tuşunun üzerine ağırlık koyularak bir sürü malzemenin genişletmesi yapılabilir. Çünkü referansınız varsa yapacağınız tek şey enter ile ekranları geçmek olacaktır. Satınalma ve satışta sipariş metni görünümlerine gelindiğinde enter tuşuna basınca alt satıra geçme komutu vermiş oluyorsunuz bu yüzden bu görünümlere gelindiğinde kaydet butonuna mecburen tıklanmalı 😦

Tüm malzemelerin genişletmesi bitince aşağıdaki gibi işlemin bittiğine dair mesaj çıkar.

MM50-6

#64 numaralı yazımda MB52 raporunun seçim ekranından bahsetmiştim. Bu yazıda da raporun içeriğinden bahsedeceğim.

Gerekli seçimler yapılıp rapor çalıştırıldığında aşağıdaki gibi rapor görüntülenir.

mb52-5

 1. Bu alanda toplam alınabilecek sütunların toplamları görüntülenir.
 2. Bu butona tıklanınca aşağıdaki sütun seçim ekranı görüntülenir. Görüntülenmek istenen sütunlar sol tarafa, istenmeyenler sağ tarafa gönderilir. Sütunların sırası yukarı aşağı butonları yardımıyla değiştirilebilir ve enter’a basılır.

MB52-6

3. Bu butona tıklanınca daha önceden kaydedilmiş rapor düzenleri listelenir, istenen düzen seçilir. Düzen ayarı alanından tüm düzenler veya kendi kullanıcınıza özel düzenler listelenebilir.

MB52-7

4. Rapor düzeni son haline getirildikten sonra bu butona tıklanarak daha sonra kullanabilmek için kaydedilebilir. Düzen adı ve tanımı girilir. Kullanıcıya özgü tıkı atılırsa bu düzen sadece sizde görünür diğer kullanıcılar bu düzeni göremezler. Kullanıcıya özgü tıkı atılmazsa herkes görebilir ve düzen adı ‘/’ ile başlamak zorundadır. Ön ayarlar tıkı atılırsa MB52’ye girilince seçim ekranındaki ‘Görüntü varyantı’ alanına otomatik olarak bu düzen gelir ve rapor çalıştırılınca bu düzen ile görüntülenir.

MB52-8

Düzenleri yönetmek için aşağıdaki adımlar ile ‘Düzenlerin yönetimi’ ne tıklanır.

MB52-10

Kullanıcınıza ait düzenler listelenir. ‘Standart düzen’ butonuna tıklanırsa genelin görebildiği düzenler görüntülenir. Buradan düzenler silinip değiştirilebilir. Kimin ne zaman değiştirdiği görüntülenir.

MB52-11

5. Her hangi bir sütun seçilip filtre butonuna tıklanarak istenen filtre uygulanabilir. Ayrıca sütun adının üzerindeyken sağ tıklanarak sütun için filtre, gizleme, optimum genişlik, sıralama, arama ve toplam alma,ara toplam alma işlemleri yapılabilir. Bu şekilde sütun biçimlendirmek daha hızlıdır.

Sütunlar çok olunca ekrana sığmaz ve sığmayan sütunları görüntüleyebilmek için ekranı sağa doğru kaydırmak gerekir. Ancak kaydırıldığı zaman solda kalan ve analiz için görmeniz gereken sütunlar olabilir. Örneğin; malzeme kodu, üretim ve depo yeri, miktarı vb. Bu sütunlar en sola alınıp sonuncusunun başlığında sağ tıklanıp ‘Sütuna kadar sabitle’ seçilirse ekranı sağa kaydırırken bu sütunlar sabit bir şekilde kalır. Sabitleme iptali ile sabitleme kaldırılır.

‘Hesap çizelgesine’ tıklanarak rapor excel dosyası biçiminde bilgisayara kaydedilebilir.

MB52-9

6. Toplam alınabilecek bir sütun seçip bu butona tıklanırsa raporun en altında toplam alınır.

7.  Örneğin; miktar sütunu için toplam aldınız, depo yeri sütununu seçip ara toplam butonuna tıklarsanız depo yeri kırılımında ara toplamlar görüntülenir.

8. Sütunlar bu butonlar ile büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralanabilir.

Not: Bana göre bu butonları kullanmaktansa 5. maddedeki gibi ilgili sütunda sağ tıklanarak tüm işlemlerin yapılması daha kârlıdır.

 

 

 

Önceki yazımda MMBE raporunu yazmıştım. MMBE raporunda sadece bir malzeme stokunu görüntüleyebilirken MB52 raporunda birden fazla malzemenin stoku görüntülenebilir.

MB52 seçim ekranı:

mb52

 1. Stoku görüntülenmek istenen malzemeler girilir. Belli bir üretim yeri ve depo yerinin malzemeleri görüntülenmek istenirse üretim ve depo yeri girilir. Ayrıca belli partiler için de görüntüleme yapılabilir.
 2. Malzeme türü, mal grubu ve satınalma grubu için de filtre uygulanabilir.
 3. Müşteri stoku veya proje stoku gibi özel stoklar görüntülenmek istenirse ‘Özel stokları da seç’ tıkı atılır ve özel stok göstergesi girilir. Gösterge girilmezse tüm özel stoklar görüntülenir.
 4.  ‘Yalnız negatif stokları grntl.’ tıkı atılırsa sadece negatif stoklar görüntülenir

-Malzeme fiziksel olarak stoka girmiş ama SAP sisteminde mal girişi işlemi yapılmadan tüketilirse negatif stok oluşur.

‘Batch stoklarını görüntüle’ tıkı atılırsa hangi batchte (parti) ne kadar malzeme varsa görüntülenir. Tık atılmazsa bir malzemenin farklı batch stokları depo yeri kırılımında toplanarak gösterilir.

‘Sıfır stok satırı yok’ tıkı atılırsa hiç stoku olmayan malzemeler raporda gösterilmez.

‘Değerleri görüntüleme!’ tıkı atılırsa raporda hiçbir değer gösterilmez sadece miktarlar görüntülenir.

Hiyerarşik görüntü seçilirse rapor çıktısı Malzeme/üretim yeri/depo yeri hiyerarşisinde görüntülenir.

Hiyerarşik olmayan görüntü seçilirse her satır için malzeme kodu üretim yeri depo yeri çoklanır.

Raporun çıktısında gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra görüntü varyantı olarak saklanırsa seçim ekranında raporun nasıl görüneceğini belirleyen görüntü varyantı seçilebilir.

6. Girilen seçim kriterleri fazlaysa her seferinde bu kriterleri girmeye uğraşmamak için bir kere girildikten sonra kaydet butonuna tıklanır. Aşağıdaki ekranda Varyant adı ve tanımı girilip kaydet  butonuna tıkanır.

mb52-3

7. Kaydedilmiş seçim ekranı varyantlarını seçmek için bu butona tıklanır. Çıkan listeden istenen varyanta çift tıklanır ve seçimler kaydedilmiş varyantaki gibi dolar.

mb52-4

8. Git menü adımından varyantların kontrolü sağlanır. Getir seçeneği varyant listesinden varyant seçmeye yarar. 7 numaralı buton ile aynı işe yarar. Görüntüle seçeneği varyantın içeriğini görüntülemeye yarar. Sil seçeneği ile varyant silinir.

mb52-1

 

Stoka genel bakış için MMBE işlem kodu kullanılır. Bu işlem kodu ile yalnızca bir malzemenin stok değerleri görüntülenebilir. Ama malzeme stokunun tüm ayrıntılarını görüntülemek için en uygun rapordur.

MMBE seçim ekranı:

MMBE

 

 

 1. Malzeme kodu girilir – Malzeme kodu girmek zorunludur!
 2. Üretim yeri/leri girilir – Zorunlu değildir, girilmezse tüm üretim yerlerindeki stok görüntülenir
 3. Depo yeri/leri girilir –  Zorunlu değildir, girilmezse tüm depo yerlerindeki stok görüntülenir
 4. Parti girilir –  Zorunlu değildir, girilmezse tüm partilerin stoku görüntülenir
 5. Bu tık atılıp rapor çalıştırılırsa özel stoklar da görüntülenir: Konsinye stoku, Satış siparişi stoku, Proje stoku
 6. Bu tık atılıp çalıştırılırsa Açık satınalma siparişi miktarı, nakil stok miktarı, mal girişi bloke stoku, rezervasyon miktarı, açık teslimat miktarı da görüntülenir
 7. Aşağıdaki arama yardımından özellikle görüntülenmek istenen özel stok göstergeleri seçilir. Hiçbiri seçilmezse ve 5 numaralı tık atılmışsa hepsi görüntülenirMMBE1
 8. Görüntü versiyonu sütunların hangi sırada görüntüleneceğini belirler. Arama yardımından en uygunu seçilir. Arama yardımındaki versiyonlar uyarlama ile çoğaltılabilir

MMBE2

9. Görüntü ölçü birimi olarak malzemenin alternatif ölçü birimlerinden biri seçilerek rapor görüntülenir. Boş bırakılırsa temel ölçü birimi bazında görüntülenir

MMBE3

10. Sıfır stok satırları yok tıklanırsa raporda sadece stok olan depolar ve partiler görüntülenir.

11. Tıklanmazsa stok miktarlarında virgülden sonra 3 basamak görüntülenir. Tıklanırsa malzemenin ölçü biriminin standart basamak sayısı görüntülenir. Örneğin bir malzemenin ölçü birimi ‘Adet’ ise, tıklanmadığı takdirde ondalık basamaklar görüntülenmez ama tıklanırsa virgülden sonra 3 basamak görüntülenir ve bunlarda sıfır olacaktır. Gözü yormaktan başka bir işe yaramaz. Ama Ölçü birimi gram veya kilogram gibi değerler olursa virgülden sonraki basamaklar önemli olacaktır.

12. Görüntü düzeyi seçimde seçili birimler kadar kırılım olur. Sadece şirket kodu ve Üretim yeri seçilip çalıştırılırsa hangi depoda ne kadar malzeme var görüntülenemez.

Seçim kriterleri girlidikten sonra F8 ile rapor çalıştırılır.

MMBe4

 1. Toplam stok satırı: İçinde bulunulan SAP sistemin tüm stoku
 2. Şirket kodu stok satırı: 1000 Şirket kodunun stok satırı
 3. Üretim yeri stok satırı: 1000 Üretim yerinin stok satırı
 4. Depo yeri stok satırı: 1000 Depo yerinin stok satırı
 5. Parti stok satırı: 1000 Deposunda bulunan SARF Partisinin stok satırı
 6. İlgili satırın tahditsiz stoku
 7. İlgili satırın kalite kontrolündeki stoku
 8. İlgili satırın açık satınalma siparişi miktarı(sipariş verilmiş stoka gelmesi bekleniyor)
 9. İlgili satırın bloke stoku(çeşitli nedenlerle bloke koyulmuş ve kullanımı yasak olan malzeme stoku)
 10. İlgili satırın rezervasyon miktarı
 11. İlgili satırın konsinye stoku miktarı
 12. ‘Malzeme’ alanına farklı malzeme kodu girilip değiştir butonuna tıklanırsa seçim ekranına dönmeden farklı malzemenin stoku görüntülenir
 13. ‘Ekler’ menüsünden aşağıdaki seçenekler kullanılabilir

MMBE5

14. ‘Ortam’ menüsünden aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Bu listeden seçim yapmadan önce stok satırından üretim yeri veya depo yeri veya parti seçilmelidir

MMBE6

 

 

MM17 işlem kodunun ne işe yaradığını bir önceki yazıda anlatmıştım. SAP EHP 6 versiyonuyla MM17 işlem koduna excelden veri yükleme özelliği getirerek LSMW işlem kodunu kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

Aşağıdaki örnekte ‘Eski malzeme no’ değişikliği yapacağım. Önceki yazıda anlatıldığı gibi önce Tablo ve alanlar seçilir. Sonra excelden veriler alınacaksa 1 nolu butona herhangi bir yerden kopyalama yaptıysanız 2 nolu butona tıklanır. Bu örnekte excelden veri alacağım için 1 nolu butona tıklanır. Excel dosyası seçildikten sonra ‘Yukarı yükleme parametresi tanımla’ ekranından eğer excelinizin ilk satırı başlıksa 3 seçilir değilse diğeri seçilip F8 ile yürütülür. Yukarı yükleme parametresi tanımla’ ekranı kapandıktan sonra tekrar F8 ile yürütülür.

Eğer eski malzeme no mevcutta dolu ise ve siz boşaltmak istiyorsanız yüklenen excelde eski malzeme no alanı boş bırakılır ve ‘Inıtialization Character’ alanındaki ‘∼’ işareti silinip boş bırakılır. Böylece exceldeki boş alanlar sistemde de boş olarak güncellenir. Aksi takdirde sistemde boş bırakılan alanın eski değeri kalmaya devam eder.

MM17-excelden yükleme

Yüklenen excel:

MM17-excelden yükleme1

Sistem excelin ilk sütununda yazan MATNR alanını tanıdı ancak Eski malzeme no alanını tanıyamadı. İşaretli alana tıklanırsa sistemin önerileri çıkar ve buradan BISMT seçilir ve F8 ile yürütülür. Eğer yüklenen excelde B sütununun ilk satırında BISMT yazsaydı MATNR’de olduğu gibi işaretli alan gri değil yeşil olacaktı.

MM17-excelden yükleme2.jpg

Eğer yüklenen malzemelerden sistemde olmayan varsa aşağıdaki işaretli alanda listelenir ve bu malzemeler için güncelleme yapılamaz.

MM17-excelden yükleme3

Bu noktadan sonra kaydet butonuna tıklanarak değişiklikler kaydedilir.

Not 1: Yüklediğiniz excelin 1’den fazla sayfası varsa aşağıdaki işaretli alana tüm sayfalar listelenir ve yükleme yapılacak sayfa seçilir. Ancak 1’den fazla sayfa olunca sütun başlığının alan adı MATNR yazılı olmasına rağmen sistem tanıyamadı yukarıda anlatıldığı gibi manuel tanımlamak gerek.

MM17-excelden yükleme4

Not 2: Excel ile yükleme özelliğiyle yeni malzeme ana verisi yaratılamaz ancak var olan ana verilerde değişiklik yapılabilir!!!

Not 3: Excel ile yükleme yapılmadığı zaman(Eski versiyon MM17 ile) değişiklik yapılacak malzemelerin ilgili alanları aynı veri ile güncellenmek zorunda. Yukarıdaki örnek excel ile yüklenmeseydi tüm malzemeler farklı eski malzeme numaraları ile güncellenemezdi. ‘Dosyadan verileri içe aktar’ butonu bu sınırlamayı kaldırmış oldu.

Malzeme değişikliği için MM02 işlem kodu kullanılır ancak birden fazla malzemenin belli bir alanı değiştirilecekse MM17 işlem kodu kullanılır.

MM17 işlem koduna girildiğinde aşağıdaki uyarı ekranı çıkar. Uyarıda toplu değişiklikte değişiklik yapılacak alanın hangi tabloda tutuluyorsa o tablonun seçilmesi ve birden fazla tablo seçmek performansı yavaşlatacağı yazar. Enter ile uyarı geçilir.

mm17

Örneğimde malzemelerin Satınalma görünümünde yer alan Satınalma grubu alanının değişikliğini yapacağım. Bu alan da MARC tablosunda tutulduğu için MARC seçilir. Bu tablonun hangi alanını değiştirmek istediğimizi belirtmek için ‘Aln.’ tabına tıklanır.

mm17-1

Burada aranılan alan dürbün aracılığıyla bulunur.

mm17-3

Bulunan alan seçilip F8 tuşu ile yürütülür.

mm17-4

Yürütülünce aşağıdaki uyarı çıkar. Uyarıda şu bilgi yazar: Birçok veri anında değiştirilir. Kaydettiğinizde sistem uygunluk için kontrol yapar. Uygunsa anında değişikliği yapar. Bu yüzden işlemi dikkatli yapın. Enter ile geçilir.

mm17-5

Malzeme kodları işaretli butona basılarak girilir.

mm17-6

Önce malzeme kodları kopyalanır sonra sağ altta işaretli olan buton ile yapıştırılır ve F8 ile yürütülür.

mm17-7

Malzeme kodlarından sonra hangi üretim yerinde değişiklik yapılacaksa girilip F8 ile yürütülür.(Birden fazla üretim yeri de girilebilir)

mm17-8

Malzemeler ve şu anda satınalma gruplarında ne yazdığı ekrana gelir. ‘Yeni değerler’ alanına yeni SA grubu girilir.

mm17-9

1 nolu butona tıklanır ve yeni SA grubu ‘Satınalma grubu’ sütununa kopyalanır. Geri almak için 2 nolu butona tıklanabilir.

mm17-10

4 nolu butona tıklanırsa aşağıdaki gibi eski değerleri de görüntülenir.

mm17-12

3 nolu butona tıklanarak test edilir ve aşağıdaki gibi test sonucu listelenir. İlk satırda test modunda çalıştırıldığı bilgisi yazar. Diğer satırlarda yeşil uyarı verdiği için değişiklikte bir sorun gözükmediği anlaşılır.

mm17-11

Geri gelinip kaydet butonuna tıklanır. Aşağıdaki gibi uyarı çıkar. Uyarıda şu bilgilendirme yazar: Değişiklikleri kaydetmek istiyorsunuz. Değişiklikler seçilen malzemeler için anında yapılacaktır. Bu işlem geri alınamaz. Enter ile geçilir.

mm17-13

Aşağıdaki ekrandan tüm malzemeler için değişikliğin başarılı sonuçlandığı görülür.

mm17-14