SAPist

SAP MM, ABAP

Malzeme yaratma işlem kodu MM01’dir. MM01 işlem koduna girildiğinde ‘Malzeme Türü’ seçilmesi zorunludur. Buradan tüm malzeme türleri seçilebilir.

malzeme yarat özel1

Lojistik–>Malzeme Yönetimi–>Malzeme ana verileri–>Malzeme–>Yarat(özel) menü adımları ile Malzeme yarat özel işlem kodları görüntülenir.

malzeme yarat özel

MMR1-Hammadde işlem koduna girildiğinde Malzeme türü alanı çıkmaz çünkü MMR1 işlem kodu ‘Hammadde’ malzeme türüne özel bir işlem kodudur. Bu işlem kodundan sadece Hammadde malzeme türünden bir malzeme oluşturulabilir. Diğer bütün alanlar MM01 işlem kodu ile aynıdır.

malzeme yarat özel2

Devamlı malzeme yaratan bir kullanıcı her defasında malzeme türünü seçmekle uğraşmamak için bu işlem kodlarını kullanabilir. Bir diğer avantajı da yetkilendirme konusudur. Örneğin; belli kullanıcıların mamul malzeme türünden başka bir türde malzeme yaratabilmesi istenmiyorsa sadece MMF1 işlem kodu yetkisi verilerek diğer malzeme türlerinden malzeme yaratabilmesi engellenmiş olur.

Bu yazıda müşteri geliştirmesi için yazılan kodlarda kullanılabilen ‘READ_TEXT’ fonksiyondan bahsedeceğim.

READ_TEXT fonksiyonu RSTXTC3 programı gibi birden fazla metni listelemez. Sadece bir tane metni aynı anda görüntüler.

ME23N’den görüntülenen Başlık metnini fonksiyon ile görüntüleyeceğiz.

read_text5

SE37 işlem koduna girilip ‘Function Module’ alanına ‘READ_TEXT’ yazılıp F8 veya işaretli buton yardımıyla fonksiyon çağrılır.

read_text

Okunacak metnin ID, Languange(Dil), Name(Ad), Object verileri yazılması zorunludur. Bu örnekte 4500018933 numaralı SAS’ın ‘Başlık Metni’ görüntülenecek. Metin adı SAS numarası ile aynıdır çünkü başlık metninden bahsediyoruz kalem metni olsaydı SAS numarası ve kalem numarasının birleşiminden oluşacaktı.

read_text1

F8 veya yukarıdaki işaretli buton yardımıyla fonksiyon çalıştırılır.

Fonksiyon 1.Başlık(Header) ve 2.Kalem(Lines) olmak üzere verileri getirir.

read_text2

Başlık verilerine tıklayarak içeriği görüntülenir.

read_text3

Kalem verilerine tıklayarak metnin kendisi görüntülenir.

read_text4

Belgelere girilen metinler belgeleri açmadan ‘RSTXTC3’ programı ile listelenebilir.

4500018933 numaralı SAS’ın 10. kaleminin kalem metni aşağıdaki gibi girilmiştir. Bu metni ‘RSTXTC3’ programıyla görüntüleyeceğiz.

RSTXTC3-4

SE38 işlem koduna girilip Program alanına ‘RSTXTC3’ yazılıp F8 veya işaretli buton ile çalıştırılır.

RSTXTC3

Bir önceki yazıda Text ID ve Text Object’in nasıl bulunacağını yazmıştım. Aşağıdaki seçim ekranında elinizde hangi bilgiler varsa girilip F8 ile çalıştırılır.

RSTXTC3-1

 1. Text Object
 2. Text adı: 4500018932 numaralı SAS’ın 10. kaleminin Text adı budur: 450001893200010, SAS numarası ve kalem numarasının birleşiminden oluşur
 3. Text ID
 4. Metin dili: Örneğimizde SAS kalem metnini görüntüleyeceğiz. SAS kalem metni satıcının iletişim dili ne ise o dilde oluşur. Örneğin; SAP’ye Türkçe bile girseniz satıcının iletişim dili İngilizce ise metin’in Language alanında EN yazar.
 5. Metni oluşturan kullanıcı
 6. Metnin oluşturulduğu tarih
 7. Metni değiştiren kullanıcı
 8. Metnin değiştirildiği tarih

 

Çalıştırılınca aşağıdaki liste ekranı gelir.

RSTXTC3-2

Yukarıdaki işaretli butona tıklanınca metnin içeriği ve diğer ayrıntılar görüntülenir.

Aşağıdaki işaretli sütunda kalem metinleri listelenir. En alttaki satırda 4500018933 numaralı SAS’ın 10. kaleminin kalem metni görüntülenir.

RSTXTC3-3

Not: Bu program diğer modülleri ilgilendiren metinlerin listelenmesi için de kullanılabilir sadece satınalma belgelerini özel değildir.

Belgelere girilen metinler tablolarda Text Name, Text ID, Text Object ve Dil  bilgisi ile tutulur.

Aşağıdaki Metin alanı SAS belge kaleminin ‘Kalem Metni’ alanıdır. Bu alana çift tıklanır.

Text id

 

Gelen ekranda Git–>Başlık tıklanır.

Text id-1

Metin Adı, Dil, Metin Tn.(Text ID), Metin nesnesi(Text Object), Yaratan, Değiştiren bilgilerine ulaşılır.

Text id-2

Metinler STXH(Başlık) ve STXL(Kalem) tablolarında tutulur ancak bu tablolarda metni göremezsiniz. Metni görüntülemek için READ_TEXT fonksiyonu kullanılabilir.

Malzeme ana verisi çeşitli sebeplerle silinmek istenebilir. Ancak SAP’de silme işlemi tam olarak sistemden silmek anlamına gelmez. Bu yüzden silme işlemi ‘Silmek üzere işaretle ‘ olarak adlandırılır.

Silme işareti koymak için MM06 işlem kodu kullanılır. MM06 işlem kodu ile silme işareti koyulursa anında malzemeye silme işareti koyulmuş olur ancak malzemeye hemen silme işareti koyulmayıp ileri bir tarihte silme işareti koyulmak istenirse MM16 işlem kodu kullanılır. Silme işareti kararı verilmiş olan bir malzeme çeşitli nedenlerden dolayı hemen silinmek istenmeyebilir bunun yerine gerekli koşulların oluşacağı ileri bir tarihte silme işlemi bugünden MM16 işlem kodu ile yapılabilir.

MM16 işlem kodunun MM06 işlem kodundan tek farkı ‘Dğşl.plnl.trh.’ alanıdır. Malzeme kodu, üretim yeri ve planlanan tarih girilip enter’a basılır.

MM16

Malzeme ve üretim yeri seçilip enter’a basılır. Çıkan uyarı enter ile geçilir.

MM16-1

İşlem gerçekleşince planlanan tarih için silme işareti koyuldu uyarısı alınır.

MM16-2

Bu tarihe kadar malzeme kullanılabilir ancak bu tarih geldiğinde malzeme kullanılamayacaktır.

Planlanan tarihteki silme işaretinden vazgeçmek için tekrar MM16 işlem kodundan malzeme kodu, üretim yeri ve planlanan tarih girilerek silme işareti kaldırılabilir.

Malzeme ana verisi görüntüleme işlem kodu MM03’tür, bu işlem koduyla malzemenin en güncel hali görüntülenir. Ama belli bir tarihteki durumunu görüntülemek için MM19 işlem kodu kullanılır.

MM19 işlem kodunda malzeme kodu ve görüntülenmek istenen anahtar tarih girilip enter’a basılır.

MM19

Malzeme MM03 işlem kodu ile görüntülenince açılmış olan tüm görünümleri görünüm seçimi ekranında bulunur.

MM19-1

Mazleme bilgisi butonuna tıklandığında ‘Muhasebe görünümü’ 09.05.2018 tarihinde açılmış olduğu görünüyor bu örnek için.

MM19-2

MM19 işlem koduna anahtar tarih olarak 07.05.2018 girilip enter’a basınca ‘Muhasebe’ görünümü listede görünmez. Çünkü ‘Muhasebe’ görünümü 2 gün sonra açılmış.

MM19-3

Sadece görünümler değil ana verideki herhangi bir alanın da anahtar tarihteki değeri görüntülenir. Örneğin: Malzeme tanımı 09.05.2018’de değiştirildiyse ve anahtar tarih olarak bu tarihten önceki bir tarih girilirse malzeme tanımı eski hali ile görüntülenir.

 

 

Malzeme ana verisi değiştirme işlem kodu MM02’dir, bu işlem koduyla malzeme değiştirildikten hemen sonra malzeme ana verisine bu değişiklik yansır. Ama hemen kullanılmayacak bir değişiklik ise MM12 işlem kodu ile değiştirilebilir. Her şey MM02’deki gibi yapılır sadece malzeme değiştirilmeye başlandığında değişikliğin ne zaman aktif olması isteniyorsa o tarih girilir.

‘Dgşl.plnl.trh.’ alanına değişikliğin ne zaman aktif olması isteniyorsa girilir.

MM12

Yapılacak değişiklik MM02’deki gibi yapılıp kaydet butonuna tıklanınca aşağıdaki gibi değişikliğin ne zaman aktif olacağı uyarısı çıkar.

MM12-1

MM13 işlem kodu ile planlanan tarihten önce değişiklik aktifleştirilebilir.

MM13

 1. Malzeme kodu girilir
 2. Bu alana girilen tarihe kadar planlanmış değişiklikleri aktifleştirilir. Eğer boş bırakılırsa sistem günün tarihine kadar olan değişiklikleri aktifleştirir
 3. Bu alana tarih girilmezse 2 numaralı alana girilen tarihe kadar tüm değişiklikler aktifleştirilir. Eğer bu alana tarih girilirse 2 ve 3 arasında kalan tarihlerdeki değişiklikler aktifleştirilir
 4. Bu alana tık atılırsa değişikliği planlayan kullanıcının adı değişiklik belgesinde tutulur. Eğer boş bırakılırsa MM13 işlemini yapan kullanıcının adı değişiklik belgesinde tutulur
 5. Deneme kipi alanına tık atılıp çalıştırılırsa değişiklikler aktifleşmez sadece deneme yapılmış olur. Aşağıdaki gibi ‘Malzeme kontrol edildi – güncelleme yok(deneme kipi)’ uyarısı çıkar.

MM13-1

Deneme kipi alanı boş bırakılıp çalıştırılırsa, planlanan değişiklikler aktifleşmiş olur.

MM13-2

 

Malzeme ana verisi oluşturma işlem kodu MM01’dir, bu işlem koduyla malzeme oluşturulduktan hemen sonra  kullanıma açılır. Ama hemen kullanılmayacak bir malzeme veya eksik verisi olan bir malzeme ise MM11 işlem kodu ile oluşturulabilir. Her şey MM01’deki gibi yapılır sadece malzeme oluşturmaya başlandığında ne zaman aktif olması isteniyorsa o tarih girilir.

‘Dgşl.plnl.trh.’ alanına malzemenin ne zaman aktif olması isteniyorsa girilir.

MM11

Malzeme verileri MM01’deki gibi girilip kaydet butonuna tıklanınca aşağıdaki gibi ne zaman aktif olacağı uyarısı çıkar.

MM11-1

Planlanan malzeme plan tarihinden önce MARA tablosunda tutulmaz.

PCDHDR-Değişiklik belge başlığı tablosunda ve

PCDPOS-Değişiklik belge kalemleri tablosunda tutulur.

 

 

Malzeme Ana verisi oluştururken başlangıçta ‘Malzeme Türü’ seçilerek ilerlenir. Malzeme kodu oluşturulduktan sonra ‘Malzeme Türü’nün yanlış seçildiği fark edilirse değiştirmek mümkün ancak belli ön koşullar vardır:

 • Malzemenin açık ‘Satınalma Siparişi’ ve ‘Satış Siparişi’ olmamalı
 • Malzemenin değerlenmiş stoku olmamalı
 • Malzemenin satıcısına bu malzeme için açık ödeme olmamalı

Malzeme Türü değiştirme işlem kodu MMAM’dır. ‘Malzeme’ kodu ve ‘Yeni malzeme türü’ girilip enter’a basılır. ‘Eski malzeme türü’ alanı otomatik olarak dolar.

F8 tuşu ile çalıştırılır.

MMAM1

Eğer malzeme türünün değiştirilmesi mümkün değilse nedenleri aşağıdaki gibi listelenir

Bu örnekteki malzemenin değerlenmiş stoku mevcut. Aynı zamanda satınalma siparişleri de mevcut. Bu nedenlerden dolayı malzeme türü değiştirilemez. Değiştirmek için açık satınalma siparişleri kapatılıp, stok sıfırlanmalıdır.

MMAM2

Malzeme türünü değiştirmek için tüm şartlar sağlanıyorsa aşağıdaki gibi bilgilendirme mesajı çıkar.

MMAM3

Mesajdan sonra yeni malzeme türü için yeni ‘Değerleme Sınıfı’ girilip enter’a basılır. Böylece malzeme türü değiştirilmiş olur.

MMAM4

Bir malzemenin bir depoya yerleştirilebilmesi için önceden malzemenin o depo yeri için ana verisinin oluşturulması gerekmektedir.

Ancak uyarlama ile ‘Üretim yeri için depo yerini otomatik yarat’ tıkı atılırsa

otomatik depo yeri

Ve yapılan malzeme hareketinin ‘Mal hareketleri için otomatik depo yeri yarat’ tıkı atılırsa depo yeri ana verisini yaratmaya gerek yoktur. Sistem zaten mal hareketi yapılırken otomatik olarak yaratacaktır.

otomatik depo yeri1

Ayrıca sistem ayarları değiştirilmediyse standart olarak bu tıklar zaten atılmış olur.

Otomatik depo yeri yaratılması özel stok türleri için geçerli değildir. Örneğin; ‘Müşteri siparişi stokuna mal girişinde’ veya ‘Proje stoku için mal girişinde’ malzeme depo yeri ana verisi işlemin öncesinde tanımlanmalıdır.

‘Üretim yeri için depo yerini otomatik yarat’ tıkı veya ‘Mal hareketleri için otomatik depo yeri yarat’ tıkı tıklanmadıysa ve malzemenin depo yeri ana verisi oluşturlumadıysa aşağıdaki hata alınır.

‘2927 kodlu 1986 Üretim yeri malzemesi 0002 deposunda mevcut değil’

otomatik depo yeri2

Bu durumda malzemenin depo yeri ana verisi MM01 işlem koduyla veya toplu olarak MMSC işlem kodu ile yaratılır.