SAPist

SAP MM, WM, ABAP

MB52 raporu standartta aşağıdaki görüntüye sahiptir. Rapor bu şekliyle gözü rahatsız edebilir. ALV(Izgara kontrolü) biçimi raporun analizi için daha rahat bir görüntüye sahiptir.

MB52-alv

ALV görünüme çevirmek için aşağıdaki adımlardan uyarlama ekranına ulaşılır.

SPRO–>Malzeme yönetimi–>Stok yönetimi ve fiziksel envanter–>Raporlama–>Raporlama için yazdırma işlevi ayarları

Uyarlama ekranı:

MB52alv1

MB52 işlem kodlu raporun teknik adı ‘RM07MLBS’dir.

RM07MLBS satırında ‘Izgara kontrol’ tıkı atılırsa MB52 raporu ALV görünüme sahip olur. Ayrıca ‘Renksiz’ tıkı atılmazsa! miktar ve değer alanları pozitif değerler için yeşil ile negatif değerler için kırmızı ile renklendirilir.

MB52alv2

Bu işlem uyarlama olduğundan geliştirme sisteminde yapılıp request ile test ve canlı sistemlerine taşınır.

MM50 işlem kodu toplu olarak malzeme genişletmek için kullanılır. MM50 ile malzeme genişletmek için en azından malzemenin ‘Temel veriler 1’ görünümü manuel açılmış olmalı yani elinizde bir malzeme kodu olmalı. Malzeme kodu olmadan malzeme genişletmesi yapılamaz.

MM50 seçim ekranı:

MM50

 

 1. Bakım durumu arama yardımından(F4) seçilir. Bu örnekte malzeme kodlarının satınalma görünümü genişletileceğinden ‘E’ seçildi.  Aynı anda farklı görünümlerin de genişletmesi yapılabilir. Örneğin; hem Muhasebe hem de satınalma görünümü genişletilebilir.

MM50-1

Hangi üretim yerine genişletme yapılacaksa o üretim yeri ve malzeme kodları girilir. Malzeme kodu girilmezse satınalma görünümü olmayan tüm kodlar listelenir ve ekrandan genişletilecek malzeme kodları seçilebilir.

Seçim kriterleri girildikten sonra F8 ile çalıştırılır. Malzemeler aşağıdaki gibi listelenir.

MM50-2

 1. ‘Tümü’ butonu ile veya tek tek malzeme kodları seçilir’
 2. ‘Referans/organizasyon’ butonuna tıklanır. Referans alınacak malzeme ve üretim yeri girilir. Eğer depo yeri ile ilgili bir görünüm veya satış ile ilgili bir görünüm genişletilecekse diğer referans alanları da doldurulur.

MM50-3

‘Organizasyon düzeylerini öner’ seçilirse genişletme başlarken aşağıdaki ekran açılır buradan genişletilecek organizasyon ve referans organizasyon girilir. Ancak zaten yukardaki ekranda referanslar, MM50 seçim ekranında da genişletilecek üretim yeri girildiği için burayı tıklamaya gerek yok.

MM50-4

3. ‘Malzeme bakımı’ botununa tıklanınca genişletme işlemi başlar. malzemelerin satınalma görünümlerini genişleteceğimiz için direkt olarak satınalma ile ilgili görünümler sırasıyla açılır. Önce ‘Satınalma’ görünümü açılır ve referans malzeme kodundaki verilerin aynısı buraya kopyalanır enter ile ‘Dış ticaret:ithalat’ görünümüne geçilir burada da değiştireceğiniz bir şey yoksa enter ile ‘SA sipariş metni’ görünümüne geçilir ve kaydet butonu ile genişletme işlemi kaydedilir. Sıradaki malzemeler için de tekrar ‘Satınalma’ görünümü açılır ve aynı işlemler yapılır.

MM50-5

Genişletme işlemi satınalma ve satış için yapılmıyorsa enter tuşunun üzerine ağırlık koyularak bir sürü malzemenin genişletmesi yapılabilir. Çünkü referansınız varsa yapacağınız tek şey enter ile ekranları geçmek olacaktır. Satınalma ve satışta sipariş metni görünümlerine gelindiğinde enter tuşuna basınca alt satıra geçme komutu vermiş oluyorsunuz bu yüzden bu görünümlere gelindiğinde kaydet butonuna mecburen tıklanmalı 😦

Tüm malzemelerin genişletmesi bitince aşağıdaki gibi işlemin bittiğine dair mesaj çıkar.

MM50-6

#64 numaralı yazımda MB52 raporunun seçim ekranından bahsetmiştim. Bu yazıda da raporun içeriğinden bahsedeceğim.

Gerekli seçimler yapılıp rapor çalıştırıldığında aşağıdaki gibi rapor görüntülenir.

mb52-5

 1. Bu alanda toplam alınabilecek sütunların toplamları görüntülenir.
 2. Bu butona tıklanınca aşağıdaki sütun seçim ekranı görüntülenir. Görüntülenmek istenen sütunlar sol tarafa, istenmeyenler sağ tarafa gönderilir. Sütunların sırası yukarı aşağı butonları yardımıyla değiştirilebilir ve enter’a basılır.

MB52-6

3. Bu butona tıklanınca daha önceden kaydedilmiş rapor düzenleri listelenir, istenen düzen seçilir. Düzen ayarı alanından tüm düzenler veya kendi kullanıcınıza özel düzenler listelenebilir.

MB52-7

4. Rapor düzeni son haline getirildikten sonra bu butona tıklanarak daha sonra kullanabilmek için kaydedilebilir. Düzen adı ve tanımı girilir. Kullanıcıya özgü tıkı atılırsa bu düzen sadece sizde görünür diğer kullanıcılar bu düzeni göremezler. Kullanıcıya özgü tıkı atılmazsa herkes görebilir ve düzen adı ‘/’ ile başlamak zorundadır. Ön ayarlar tıkı atılırsa MB52’ye girilince seçim ekranındaki ‘Görüntü varyantı’ alanına otomatik olarak bu düzen gelir ve rapor çalıştırılınca bu düzen ile görüntülenir.

MB52-8

Düzenleri yönetmek için aşağıdaki adımlar ile ‘Düzenlerin yönetimi’ ne tıklanır.

MB52-10

Kullanıcınıza ait düzenler listelenir. ‘Standart düzen’ butonuna tıklanırsa genelin görebildiği düzenler görüntülenir. Buradan düzenler silinip değiştirilebilir. Kimin ne zaman değiştirdiği görüntülenir.

MB52-11

5. Her hangi bir sütun seçilip filtre butonuna tıklanarak istenen filtre uygulanabilir. Ayrıca sütun adının üzerindeyken sağ tıklanarak sütun için filtre, gizleme, optimum genişlik, sıralama, arama ve toplam alma,ara toplam alma işlemleri yapılabilir. Bu şekilde sütun biçimlendirmek daha hızlıdır.

Sütunlar çok olunca ekrana sığmaz ve sığmayan sütunları görüntüleyebilmek için ekranı sağa doğru kaydırmak gerekir. Ancak kaydırıldığı zaman solda kalan ve analiz için görmeniz gereken sütunlar olabilir. Örneğin; malzeme kodu, üretim ve depo yeri, miktarı vb. Bu sütunlar en sola alınıp sonuncusunun başlığında sağ tıklanıp ‘Sütuna kadar sabitle’ seçilirse ekranı sağa kaydırırken bu sütunlar sabit bir şekilde kalır. Sabitleme iptali ile sabitleme kaldırılır.

‘Hesap çizelgesine’ tıklanarak rapor excel dosyası biçiminde bilgisayara kaydedilebilir.

MB52-9

6. Toplam alınabilecek bir sütun seçip bu butona tıklanırsa raporun en altında toplam alınır.

7.  Örneğin; miktar sütunu için toplam aldınız, depo yeri sütununu seçip ara toplam butonuna tıklarsanız depo yeri kırılımında ara toplamlar görüntülenir.

8. Sütunlar bu butonlar ile büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralanabilir.

Not: Bana göre bu butonları kullanmaktansa 5. maddedeki gibi ilgili sütunda sağ tıklanarak tüm işlemlerin yapılması daha kârlıdır.

 

 

 

Önceki yazımda MMBE raporunu yazmıştım. MMBE raporunda sadece bir malzeme stokunu görüntüleyebilirken MB52 raporunda birden fazla malzemenin stoku görüntülenebilir.

MB52 seçim ekranı:

mb52

 1. Stoku görüntülenmek istenen malzemeler girilir. Belli bir üretim yeri ve depo yerinin malzemeleri görüntülenmek istenirse üretim ve depo yeri girilir. Ayrıca belli partiler için de görüntüleme yapılabilir.
 2. Malzeme türü, mal grubu ve satınalma grubu için de filtre uygulanabilir.
 3. Müşteri stoku veya proje stoku gibi özel stoklar görüntülenmek istenirse ‘Özel stokları da seç’ tıkı atılır ve özel stok göstergesi girilir. Gösterge girilmezse tüm özel stoklar görüntülenir.
 4.  ‘Yalnız negatif stokları grntl.’ tıkı atılırsa sadece negatif stoklar görüntülenir

-Malzeme fiziksel olarak stoka girmiş ama SAP sisteminde mal girişi işlemi yapılmadan tüketilirse negatif stok oluşur.

‘Batch stoklarını görüntüle’ tıkı atılırsa hangi batchte (parti) ne kadar malzeme varsa görüntülenir. Tık atılmazsa bir malzemenin farklı batch stokları depo yeri kırılımında toplanarak gösterilir.

‘Sıfır stok satırı yok’ tıkı atılırsa hiç stoku olmayan malzemeler raporda gösterilmez.

‘Değerleri görüntüleme!’ tıkı atılırsa raporda hiçbir değer gösterilmez sadece miktarlar görüntülenir.

Hiyerarşik görüntü seçilirse rapor çıktısı Malzeme/üretim yeri/depo yeri hiyerarşisinde görüntülenir.

Hiyerarşik olmayan görüntü seçilirse her satır için malzeme kodu üretim yeri depo yeri çoklanır.

Raporun çıktısında gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra görüntü varyantı olarak saklanırsa seçim ekranında raporun nasıl görüneceğini belirleyen görüntü varyantı seçilebilir.

6. Girilen seçim kriterleri fazlaysa her seferinde bu kriterleri girmeye uğraşmamak için bir kere girildikten sonra kaydet butonuna tıklanır. Aşağıdaki ekranda Varyant adı ve tanımı girilip kaydet  butonuna tıkanır.

mb52-3

7. Kaydedilmiş seçim ekranı varyantlarını seçmek için bu butona tıklanır. Çıkan listeden istenen varyanta çift tıklanır ve seçimler kaydedilmiş varyantaki gibi dolar.

mb52-4

8. Git menü adımından varyantların kontrolü sağlanır. Getir seçeneği varyant listesinden varyant seçmeye yarar. 7 numaralı buton ile aynı işe yarar. Görüntüle seçeneği varyantın içeriğini görüntülemeye yarar. Sil seçeneği ile varyant silinir.

mb52-1

 

Stoka genel bakış için MMBE işlem kodu kullanılır. Bu işlem kodu ile yalnızca bir malzemenin stok değerleri görüntülenebilir. Ama malzeme stokunun tüm ayrıntılarını görüntülemek için en uygun rapordur.

MMBE seçim ekranı:

MMBE

 

 

 1. Malzeme kodu girilir – Malzeme kodu girmek zorunludur!
 2. Üretim yeri/leri girilir – Zorunlu değildir, girilmezse tüm üretim yerlerindeki stok görüntülenir
 3. Depo yeri/leri girilir –  Zorunlu değildir, girilmezse tüm depo yerlerindeki stok görüntülenir
 4. Parti girilir –  Zorunlu değildir, girilmezse tüm partilerin stoku görüntülenir
 5. Bu tık atılıp rapor çalıştırılırsa özel stoklar da görüntülenir: Konsinye stoku, Satış siparişi stoku, Proje stoku
 6. Bu tık atılıp çalıştırılırsa Açık satınalma siparişi miktarı, nakil stok miktarı, mal girişi bloke stoku, rezervasyon miktarı, açık teslimat miktarı da görüntülenir
 7. Aşağıdaki arama yardımından özellikle görüntülenmek istenen özel stok göstergeleri seçilir. Hiçbiri seçilmezse ve 5 numaralı tık atılmışsa hepsi görüntülenirMMBE1
 8. Görüntü versiyonu sütunların hangi sırada görüntüleneceğini belirler. Arama yardımından en uygunu seçilir. Arama yardımındaki versiyonlar uyarlama ile çoğaltılabilir

MMBE2

9. Görüntü ölçü birimi olarak malzemenin alternatif ölçü birimlerinden biri seçilerek rapor görüntülenir. Boş bırakılırsa temel ölçü birimi bazında görüntülenir

MMBE3

10. Sıfır stok satırları yok tıklanırsa raporda sadece stok olan depolar ve partiler görüntülenir.

11. Tıklanmazsa stok miktarlarında virgülden sonra 3 basamak görüntülenir. Tıklanırsa malzemenin ölçü biriminin standart basamak sayısı görüntülenir. Örneğin bir malzemenin ölçü birimi ‘Adet’ ise, tıklanmadığı takdirde ondalık basamaklar görüntülenmez ama tıklanırsa virgülden sonra 3 basamak görüntülenir ve bunlarda sıfır olacaktır. Gözü yormaktan başka bir işe yaramaz. Ama Ölçü birimi gram veya kilogram gibi değerler olursa virgülden sonraki basamaklar önemli olacaktır.

12. Görüntü düzeyi seçimde seçili birimler kadar kırılım olur. Sadece şirket kodu ve Üretim yeri seçilip çalıştırılırsa hangi depoda ne kadar malzeme var görüntülenemez.

Seçim kriterleri girlidikten sonra F8 ile rapor çalıştırılır.

MMBe4

 1. Toplam stok satırı: İçinde bulunulan SAP sistemin tüm stoku
 2. Şirket kodu stok satırı: 1000 Şirket kodunun stok satırı
 3. Üretim yeri stok satırı: 1000 Üretim yerinin stok satırı
 4. Depo yeri stok satırı: 1000 Depo yerinin stok satırı
 5. Parti stok satırı: 1000 Deposunda bulunan SARF Partisinin stok satırı
 6. İlgili satırın tahditsiz stoku
 7. İlgili satırın kalite kontrolündeki stoku
 8. İlgili satırın açık satınalma siparişi miktarı(sipariş verilmiş stoka gelmesi bekleniyor)
 9. İlgili satırın bloke stoku(çeşitli nedenlerle bloke koyulmuş ve kullanımı yasak olan malzeme stoku)
 10. İlgili satırın rezervasyon miktarı
 11. İlgili satırın konsinye stoku miktarı
 12. ‘Malzeme’ alanına farklı malzeme kodu girilip değiştir butonuna tıklanırsa seçim ekranına dönmeden farklı malzemenin stoku görüntülenir
 13. ‘Ekler’ menüsünden aşağıdaki seçenekler kullanılabilir

MMBE5

14. ‘Ortam’ menüsünden aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Bu listeden seçim yapmadan önce stok satırından üretim yeri veya depo yeri veya parti seçilmelidir

MMBE6

 

 

MM17 işlem kodunun ne işe yaradığını bir önceki yazıda anlatmıştım. SAP EHP 6 versiyonuyla MM17 işlem koduna excelden veri yükleme özelliği getirerek LSMW işlem kodunu kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

Aşağıdaki örnekte ‘Eski malzeme no’ değişikliği yapacağım. Önceki yazıda anlatıldığı gibi önce Tablo ve alanlar seçilir. Sonra excelden veriler alınacaksa 1 nolu butona herhangi bir yerden kopyalama yaptıysanız 2 nolu butona tıklanır. Bu örnekte excelden veri alacağım için 1 nolu butona tıklanır. Excel dosyası seçildikten sonra ‘Yukarı yükleme parametresi tanımla’ ekranından eğer excelinizin ilk satırı başlıksa 3 seçilir değilse diğeri seçilip F8 ile yürütülür. Yukarı yükleme parametresi tanımla’ ekranı kapandıktan sonra tekrar F8 ile yürütülür.

Eğer eski malzeme no mevcutta dolu ise ve siz boşaltmak istiyorsanız yüklenen excelde eski malzeme no alanı boş bırakılır ve ‘Inıtialization Character’ alanındaki ‘∼’ işareti silinip boş bırakılır. Böylece exceldeki boş alanlar sistemde de boş olarak güncellenir. Aksi takdirde sistemde boş bırakılan alanın eski değeri kalmaya devam eder.

MM17-excelden yükleme

Yüklenen excel:

MM17-excelden yükleme1

Sistem excelin ilk sütununda yazan MATNR alanını tanıdı ancak Eski malzeme no alanını tanıyamadı. İşaretli alana tıklanırsa sistemin önerileri çıkar ve buradan BISMT seçilir ve F8 ile yürütülür. Eğer yüklenen excelde B sütununun ilk satırında BISMT yazsaydı MATNR’de olduğu gibi işaretli alan gri değil yeşil olacaktı.

MM17-excelden yükleme2.jpg

Eğer yüklenen malzemelerden sistemde olmayan varsa aşağıdaki işaretli alanda listelenir ve bu malzemeler için güncelleme yapılamaz.

MM17-excelden yükleme3

Bu noktadan sonra kaydet butonuna tıklanarak değişiklikler kaydedilir.

Not 1: Yüklediğiniz excelin 1’den fazla sayfası varsa aşağıdaki işaretli alana tüm sayfalar listelenir ve yükleme yapılacak sayfa seçilir. Ancak 1’den fazla sayfa olunca sütun başlığının alan adı MATNR yazılı olmasına rağmen sistem tanıyamadı yukarıda anlatıldığı gibi manuel tanımlamak gerek.

MM17-excelden yükleme4

Not 2: Excel ile yükleme özelliğiyle yeni malzeme ana verisi yaratılamaz ancak var olan ana verilerde değişiklik yapılabilir!!!

Not 3: Excel ile yükleme yapılmadığı zaman(Eski versiyon MM17 ile) değişiklik yapılacak malzemelerin ilgili alanları aynı veri ile güncellenmek zorunda. Yukarıdaki örnek excel ile yüklenmeseydi tüm malzemeler farklı eski malzeme numaraları ile güncellenemezdi. ‘Dosyadan verileri içe aktar’ butonu bu sınırlamayı kaldırmış oldu.

Malzeme değişikliği için MM02 işlem kodu kullanılır ancak birden fazla malzemenin belli bir alanı değiştirilecekse MM17 işlem kodu kullanılır.

MM17 işlem koduna girildiğinde aşağıdaki uyarı ekranı çıkar. Uyarıda toplu değişiklikte değişiklik yapılacak alanın hangi tabloda tutuluyorsa o tablonun seçilmesi ve birden fazla tablo seçmek performansı yavaşlatacağı yazar. Enter ile uyarı geçilir.

mm17

Örneğimde malzemelerin Satınalma görünümünde yer alan Satınalma grubu alanının değişikliğini yapacağım. Bu alan da MARC tablosunda tutulduğu için MARC seçilir. Bu tablonun hangi alanını değiştirmek istediğimizi belirtmek için ‘Aln.’ tabına tıklanır.

mm17-1

Burada aranılan alan dürbün aracılığıyla bulunur.

mm17-3

Bulunan alan seçilip F8 tuşu ile yürütülür.

mm17-4

Yürütülünce aşağıdaki uyarı çıkar. Uyarıda şu bilgi yazar: Birçok veri anında değiştirilir. Kaydettiğinizde sistem uygunluk için kontrol yapar. Uygunsa anında değişikliği yapar. Bu yüzden işlemi dikkatli yapın. Enter ile geçilir.

mm17-5

Malzeme kodları işaretli butona basılarak girilir.

mm17-6

Önce malzeme kodları kopyalanır sonra sağ altta işaretli olan buton ile yapıştırılır ve F8 ile yürütülür.

mm17-7

Malzeme kodlarından sonra hangi üretim yerinde değişiklik yapılacaksa girilip F8 ile yürütülür.(Birden fazla üretim yeri de girilebilir)

mm17-8

Malzemeler ve şu anda satınalma gruplarında ne yazdığı ekrana gelir. ‘Yeni değerler’ alanına yeni SA grubu girilir.

mm17-9

1 nolu butona tıklanır ve yeni SA grubu ‘Satınalma grubu’ sütununa kopyalanır. Geri almak için 2 nolu butona tıklanabilir.

mm17-10

4 nolu butona tıklanırsa aşağıdaki gibi eski değerleri de görüntülenir.

mm17-12

3 nolu butona tıklanarak test edilir ve aşağıdaki gibi test sonucu listelenir. İlk satırda test modunda çalıştırıldığı bilgisi yazar. Diğer satırlarda yeşil uyarı verdiği için değişiklikte bir sorun gözükmediği anlaşılır.

mm17-11

Geri gelinip kaydet butonuna tıklanır. Aşağıdaki gibi uyarı çıkar. Uyarıda şu bilgilendirme yazar: Değişiklikleri kaydetmek istiyorsunuz. Değişiklikler seçilen malzemeler için anında yapılacaktır. Bu işlem geri alınamaz. Enter ile geçilir.

mm17-13

Aşağıdaki ekrandan tüm malzemeler için değişikliğin başarılı sonuçlandığı görülür.

mm17-14

 

 

 

 

 

 

Malzeme yaratma işlem kodu MM01’dir. MM01 işlem koduna girildiğinde ‘Malzeme Türü’ seçilmesi zorunludur. Buradan tüm malzeme türleri seçilebilir.

malzeme yarat özel1

Lojistik–>Malzeme Yönetimi–>Malzeme ana verileri–>Malzeme–>Yarat(özel) menü adımları ile Malzeme yarat özel işlem kodları görüntülenir.

malzeme yarat özel

MMR1-Hammadde işlem koduna girildiğinde Malzeme türü alanı çıkmaz çünkü MMR1 işlem kodu ‘Hammadde’ malzeme türüne özel bir işlem kodudur. Bu işlem kodundan sadece Hammadde malzeme türünden bir malzeme oluşturulabilir. Diğer bütün alanlar MM01 işlem kodu ile aynıdır.

malzeme yarat özel2

Devamlı malzeme yaratan bir kullanıcı her defasında malzeme türünü seçmekle uğraşmamak için bu işlem kodlarını kullanabilir. Bir diğer avantajı da yetkilendirme konusudur. Örneğin; belli kullanıcıların mamul malzeme türünden başka bir türde malzeme yaratabilmesi istenmiyorsa sadece MMF1 işlem kodu yetkisi verilerek diğer malzeme türlerinden malzeme yaratabilmesi engellenmiş olur.

Bu yazıda müşteri geliştirmesi için yazılan kodlarda kullanılabilen ‘READ_TEXT’ fonksiyondan bahsedeceğim.

READ_TEXT fonksiyonu RSTXTC3 programı gibi birden fazla metni listelemez. Sadece bir tane metni aynı anda görüntüler.

ME23N’den görüntülenen Başlık metnini fonksiyon ile görüntüleyeceğiz.

read_text5

SE37 işlem koduna girilip ‘Function Module’ alanına ‘READ_TEXT’ yazılıp F8 veya işaretli buton yardımıyla fonksiyon çağrılır.

read_text

Okunacak metnin ID, Languange(Dil), Name(Ad), Object verileri yazılması zorunludur. Bu örnekte 4500018933 numaralı SAS’ın ‘Başlık Metni’ görüntülenecek. Metin adı SAS numarası ile aynıdır çünkü başlık metninden bahsediyoruz kalem metni olsaydı SAS numarası ve kalem numarasının birleşiminden oluşacaktı.

read_text1

F8 veya yukarıdaki işaretli buton yardımıyla fonksiyon çalıştırılır.

Fonksiyon 1.Başlık(Header) ve 2.Kalem(Lines) olmak üzere verileri getirir.

read_text2

Başlık verilerine tıklayarak içeriği görüntülenir.

read_text3

Kalem verilerine tıklayarak metnin kendisi görüntülenir.

read_text4

Belgelere girilen metinler belgeleri açmadan ‘RSTXTC3’ programı ile listelenebilir.

4500018933 numaralı SAS’ın 10. kaleminin kalem metni aşağıdaki gibi girilmiştir. Bu metni ‘RSTXTC3’ programıyla görüntüleyeceğiz.

RSTXTC3-4

SE38 işlem koduna girilip Program alanına ‘RSTXTC3’ yazılıp F8 veya işaretli buton ile çalıştırılır.

RSTXTC3

Bir önceki yazıda Text ID ve Text Object’in nasıl bulunacağını yazmıştım. Aşağıdaki seçim ekranında elinizde hangi bilgiler varsa girilip F8 ile çalıştırılır.

RSTXTC3-1

 1. Text Object
 2. Text adı: 4500018932 numaralı SAS’ın 10. kaleminin Text adı budur: 450001893200010, SAS numarası ve kalem numarasının birleşiminden oluşur
 3. Text ID
 4. Metin dili: Örneğimizde SAS kalem metnini görüntüleyeceğiz. SAS kalem metni satıcının iletişim dili ne ise o dilde oluşur. Örneğin; SAP’ye Türkçe bile girseniz satıcının iletişim dili İngilizce ise metin’in Language alanında EN yazar.
 5. Metni oluşturan kullanıcı
 6. Metnin oluşturulduğu tarih
 7. Metni değiştiren kullanıcı
 8. Metnin değiştirildiği tarih

 

Çalıştırılınca aşağıdaki liste ekranı gelir.

RSTXTC3-2

Yukarıdaki işaretli butona tıklanınca metnin içeriği ve diğer ayrıntılar görüntülenir.

Aşağıdaki işaretli sütunda kalem metinleri listelenir. En alttaki satırda 4500018933 numaralı SAS’ın 10. kaleminin kalem metni görüntülenir.

RSTXTC3-3

Not: Bu program diğer modülleri ilgilendiren metinlerin listelenmesi için de kullanılabilir sadece satınalma belgelerini özel değildir.

Belgelere girilen metinler tablolarda Text Name, Text ID, Text Object ve Dil  bilgisi ile tutulur.

Aşağıdaki Metin alanı SAS belge kaleminin ‘Kalem Metni’ alanıdır. Bu alana çift tıklanır.

Text id

 

Gelen ekranda Git–>Başlık tıklanır.

Text id-1

Metin Adı, Dil, Metin Tn.(Text ID), Metin nesnesi(Text Object), Yaratan, Değiştiren bilgilerine ulaşılır.

Text id-2

Metinler STXH(Başlık) ve STXL(Kalem) tablolarında tutulur ancak bu tablolarda metni göremezsiniz. Metni görüntülemek için READ_TEXT fonksiyonu kullanılabilir.

Malzeme ana verisi çeşitli sebeplerle silinmek istenebilir. Ancak SAP’de silme işlemi tam olarak sistemden silmek anlamına gelmez. Bu yüzden silme işlemi ‘Silmek üzere işaretle ‘ olarak adlandırılır.

Silme işareti koymak için MM06 işlem kodu kullanılır. MM06 işlem kodu ile silme işareti koyulursa anında malzemeye silme işareti koyulmuş olur ancak malzemeye hemen silme işareti koyulmayıp ileri bir tarihte silme işareti koyulmak istenirse MM16 işlem kodu kullanılır. Silme işareti kararı verilmiş olan bir malzeme çeşitli nedenlerden dolayı hemen silinmek istenmeyebilir bunun yerine gerekli koşulların oluşacağı ileri bir tarihte silme işlemi bugünden MM16 işlem kodu ile yapılabilir.

MM16 işlem kodunun MM06 işlem kodundan tek farkı ‘Dğşl.plnl.trh.’ alanıdır. Malzeme kodu, üretim yeri ve planlanan tarih girilip enter’a basılır.

MM16

Malzeme ve üretim yeri seçilip enter’a basılır. Çıkan uyarı enter ile geçilir.

MM16-1

İşlem gerçekleşince planlanan tarih için silme işareti koyuldu uyarısı alınır.

MM16-2

Bu tarihe kadar malzeme kullanılabilir ancak bu tarih geldiğinde malzeme kullanılamayacaktır.

Planlanan tarihteki silme işaretinden vazgeçmek için tekrar MM16 işlem kodundan malzeme kodu, üretim yeri ve planlanan tarih girilerek silme işareti kaldırılabilir.

Malzeme ana verisi görüntüleme işlem kodu MM03’tür, bu işlem koduyla malzemenin en güncel hali görüntülenir. Ama belli bir tarihteki durumunu görüntülemek için MM19 işlem kodu kullanılır.

MM19 işlem kodunda malzeme kodu ve görüntülenmek istenen anahtar tarih girilip enter’a basılır.

MM19

Malzeme MM03 işlem kodu ile görüntülenince açılmış olan tüm görünümleri görünüm seçimi ekranında bulunur.

MM19-1

Mazleme bilgisi butonuna tıklandığında ‘Muhasebe görünümü’ 09.05.2018 tarihinde açılmış olduğu görünüyor bu örnek için.

MM19-2

MM19 işlem koduna anahtar tarih olarak 07.05.2018 girilip enter’a basınca ‘Muhasebe’ görünümü listede görünmez. Çünkü ‘Muhasebe’ görünümü 2 gün sonra açılmış.

MM19-3

Sadece görünümler değil ana verideki herhangi bir alanın da anahtar tarihteki değeri görüntülenir. Örneğin: Malzeme tanımı 09.05.2018’de değiştirildiyse ve anahtar tarih olarak bu tarihten önceki bir tarih girilirse malzeme tanımı eski hali ile görüntülenir.

 

 

Malzeme ana verisi değiştirme işlem kodu MM02’dir, bu işlem koduyla malzeme değiştirildikten hemen sonra malzeme ana verisine bu değişiklik yansır. Ama hemen kullanılmayacak bir değişiklik ise MM12 işlem kodu ile değiştirilebilir. Her şey MM02’deki gibi yapılır sadece malzeme değiştirilmeye başlandığında değişikliğin ne zaman aktif olması isteniyorsa o tarih girilir.

‘Dgşl.plnl.trh.’ alanına değişikliğin ne zaman aktif olması isteniyorsa girilir.

MM12

Yapılacak değişiklik MM02’deki gibi yapılıp kaydet butonuna tıklanınca aşağıdaki gibi değişikliğin ne zaman aktif olacağı uyarısı çıkar.

MM12-1

MM13 işlem kodu ile planlanan tarihten önce değişiklik aktifleştirilebilir.

MM13

 1. Malzeme kodu girilir
 2. Bu alana girilen tarihe kadar planlanmış değişiklikleri aktifleştirilir. Eğer boş bırakılırsa sistem günün tarihine kadar olan değişiklikleri aktifleştirir
 3. Bu alana tarih girilmezse 2 numaralı alana girilen tarihe kadar tüm değişiklikler aktifleştirilir. Eğer bu alana tarih girilirse 2 ve 3 arasında kalan tarihlerdeki değişiklikler aktifleştirilir
 4. Bu alana tık atılırsa değişikliği planlayan kullanıcının adı değişiklik belgesinde tutulur. Eğer boş bırakılırsa MM13 işlemini yapan kullanıcının adı değişiklik belgesinde tutulur
 5. Deneme kipi alanına tık atılıp çalıştırılırsa değişiklikler aktifleşmez sadece deneme yapılmış olur. Aşağıdaki gibi ‘Malzeme kontrol edildi – güncelleme yok(deneme kipi)’ uyarısı çıkar.

MM13-1

Deneme kipi alanı boş bırakılıp çalıştırılırsa, planlanan değişiklikler aktifleşmiş olur.

MM13-2

 

Malzeme ana verisi oluşturma işlem kodu MM01’dir, bu işlem koduyla malzeme oluşturulduktan hemen sonra  kullanıma açılır. Ama hemen kullanılmayacak bir malzeme veya eksik verisi olan bir malzeme ise MM11 işlem kodu ile oluşturulabilir. Her şey MM01’deki gibi yapılır sadece malzeme oluşturmaya başlandığında ne zaman aktif olması isteniyorsa o tarih girilir.

‘Dgşl.plnl.trh.’ alanına malzemenin ne zaman aktif olması isteniyorsa girilir.

MM11

Malzeme verileri MM01’deki gibi girilip kaydet butonuna tıklanınca aşağıdaki gibi ne zaman aktif olacağı uyarısı çıkar.

MM11-1

Planlanan malzeme plan tarihinden önce MARA tablosunda tutulmaz.

PCDHDR-Değişiklik belge başlığı tablosunda ve

PCDPOS-Değişiklik belge kalemleri tablosunda tutulur.

 

 

Malzeme Ana verisi oluştururken başlangıçta ‘Malzeme Türü’ seçilerek ilerlenir. Malzeme kodu oluşturulduktan sonra ‘Malzeme Türü’nün yanlış seçildiği fark edilirse değiştirmek mümkün ancak belli ön koşullar vardır:

 • Malzemenin açık ‘Satınalma Siparişi’ ve ‘Satış Siparişi’ olmamalı
 • Malzemenin değerlenmiş stoku olmamalı
 • Malzemenin satıcısına bu malzeme için açık ödeme olmamalı

Malzeme Türü değiştirme işlem kodu MMAM’dır. ‘Malzeme’ kodu ve ‘Yeni malzeme türü’ girilip enter’a basılır. ‘Eski malzeme türü’ alanı otomatik olarak dolar.

F8 tuşu ile çalıştırılır.

MMAM1

Eğer malzeme türünün değiştirilmesi mümkün değilse nedenleri aşağıdaki gibi listelenir

Bu örnekteki malzemenin değerlenmiş stoku mevcut. Aynı zamanda satınalma siparişleri de mevcut. Bu nedenlerden dolayı malzeme türü değiştirilemez. Değiştirmek için açık satınalma siparişleri kapatılıp, stok sıfırlanmalıdır.

MMAM2

Malzeme türünü değiştirmek için tüm şartlar sağlanıyorsa aşağıdaki gibi bilgilendirme mesajı çıkar.

MMAM3

Mesajdan sonra yeni malzeme türü için yeni ‘Değerleme Sınıfı’ girilip enter’a basılır. Böylece malzeme türü değiştirilmiş olur.

MMAM4

Bir malzemenin bir depoya yerleştirilebilmesi için önceden malzemenin o depo yeri için ana verisinin oluşturulması gerekmektedir.

Ancak uyarlama ile ‘Üretim yeri için depo yerini otomatik yarat’ tıkı atılırsa

otomatik depo yeri

Ve yapılan malzeme hareketinin ‘Mal hareketleri için otomatik depo yeri yarat’ tıkı atılırsa depo yeri ana verisini yaratmaya gerek yoktur. Sistem zaten mal hareketi yapılırken otomatik olarak yaratacaktır.

otomatik depo yeri1

Ayrıca sistem ayarları değiştirilmediyse standart olarak bu tıklar zaten atılmış olur.

Otomatik depo yeri yaratılması özel stok türleri için geçerli değildir. Örneğin; ‘Müşteri siparişi stokuna mal girişinde’ veya ‘Proje stoku için mal girişinde’ malzeme depo yeri ana verisi işlemin öncesinde tanımlanmalıdır.

‘Üretim yeri için depo yerini otomatik yarat’ tıkı veya ‘Mal hareketleri için otomatik depo yeri yarat’ tıkı tıklanmadıysa ve malzemenin depo yeri ana verisi oluşturlumadıysa aşağıdaki hata alınır.

‘2927 kodlu 1986 Üretim yeri malzemesi 0002 deposunda mevcut değil’

otomatik depo yeri2

Bu durumda malzemenin depo yeri ana verisi MM01 işlem koduyla veya toplu olarak MMSC işlem kodu ile yaratılır.

 

 

 

SAP’de en fazla iki farklı döneme kayıt atılabilir: İçinde bulunulan dönem ve bir önceki dönem.

İçinde bulunulan dönemden önceki döneme kayıt atabilmek için MMRV işlem kodundan ‘Önceki döneme kayıt olanaklı’ tıkı atılmalıdır.

MMRV işlem koduna girilip Şirket kodu girilir ve enter’a basılır.

MMRV-01

1986 şirketinde şu anki  Cari dönem 04 2018’dir. Tık atıldığı için 03 2018 dönemine de kayıt atılabilir.

MMRV-02

Eğer içinde bulunulan dönem hariç kayıt atılması istenmiyorsa bu tık kaldırılıp kaydedilmeli. ‘Geriye ynlk.kayıt genelde olanaksız’ tıkı atılırsa 05 2018 dönemi açıldığında da önceki döneme kayıt olanaksız olacaktır.

Eğer tık atılmazsa her yeni dönem açılışında ‘Önceki döneme kayıt olanaklı’ tıkı sistem tarafından otomatik atılır. Her ay bu tıkı kaldırmak için uğraşmamak için ‘Geriye ynlk. kayıt genelde olanaksız’ tıkı atılır.

MMRV-03

Önceki döneme kayıt olanaksız yapıldığında ve önceki döneme kayıt yapılmaya çalışıldığında hata alınır ve işlem gerçekleştirilemez.

Örneğimizde şu anki dönem 04 2018’dir ve 03 2018’e kayıt atılmaya çalışıldığında aşağıdaki hata mesajı alınır.

MMRV-04

 

 

Malzeme ana verisinde yapılan değişiklikler MM04 işlem kodu ile görüntülenir. Başka bir yolda Temel verilerdeki Malzeme Bilgisi butonuna tıklayarak görüntülemektir.

MM04 işlem koduna girilir. Değişiklikleri görüntülenecek malzeme kodu yazılıp F8 ile çalıştırılır. Değişikliklerin hepsi değil de daha özel değişiklikler görüntülenmek istenirse seçim kriterleri doldurulabilir. Örneğin; belirli bir üretim yerindeki değişiklikler için üretim yeri girilir veya değiştiren kullanıcı adı veya belirli bir tarihten sonraki değişiklikler için ‘Dğş. başlangıç tarihi’ alanına tarih girilerek F8 ile çalıştırılır.

MM04-01

Sadece malzeme kodu girilerek çalıştırıldığı için tüm değişiklikler görüntülenir. Değişikliğin yapıldığı tarih, saat, değiştiren, değişiklik numarası, değişikliğin yapıldığı işlem kodu görüntülenir. Değişiklik numarası kullanılıyorsa dolu olarak gelir. Kullanım amacı her değişikliğe bir numara vermek ve değişiklikleri kontrol altına almak.

MM04-02

Yukarıdaki satırlara çift tıklandığında değişikliğin ayrıntısı açılır.

Aşağıdaki ekrandan 2892 malzemesinin 1986 üretim yerinde 10.04.2018 tarihinde saat 12:03:02’de XIBIRDAL kullanıcısı tarafından satınalma grubu boşken 001 olarak değiştirildiği anlaşılır.

MM04-04

Ekrandan geri gelindiğinde ‘Satır seçi’ sütununda görüntülenen değişiklik satırlarına sistem tarafından otomatik tık atılır. Hangi satırın görüntülenip görüntülenmediğini belirlemek için faydalı bir özelliktir.

MM04-03

Malzeme Ana verisi çeşitli sebeplerle silinmek istenebilir. Ancak SAP’de silme işlemi tam olarak sistemden silmek anlamına gelmez. Bu yüzden silme işlemi ‘Silmek üzere işaretle ‘ olarak adlandırılır.

Silme işareti koymak için MM06 işlem kodu kullanılır. Bu işlem koduna girilince Malzeme kodu girilir. Bunun yanında hangi görünümlerine silme işareti koyulacaksa o veriler girilir. Örneğin; Üretim yeri verileri silinecekse üretim yeri, depo yeri silinecekse depo yeri girilir.

Bu örnekte üretim yeri verilerine silme işareti koyulacaktır. Malzeme kodu ve Üretim yeri girildikten sonra enter’a basılır.

MM06-1

İşaretli tıklar atılıp enter’a basılır.

MM06-2

Ekranın sol altında aşağıdaki uyarı çıkar ve enter’a basılarak uyarı geçilir.

MM06-3

Kaydet butonu tıklanarak ‘Silme işareti’ koyulmuş olur.

MM06-4

Malzeme Ana verisi MM03 işlem kodu ile görüntülenmek istendiğinde aşağıdaki uyarı çıkar ama yine de malzeme görüntülenebilir.

MM06-5

Bilgilendirme butonuna tıklanınca merkezi silme işareti koyulduğu ve kimin, ne zaman yaptığı görülür.

MM06-6

Silme işareti olan bir malzeme için Satınalma Talebi veya Satınalma Siparişi açılmaya çalışılırsa aşağıdaki hata alınır ve işlem yapılamaz.

MM06-7

Silme işaretinin koyulmasına sebep olan olay ortadan kalktıktan sonra silme işareti kaldırılabilir. Bunun için yine MM06 işlem kodu kullanılır. Malzeme kodu ve üretim yeri girilip enter’a basılır ve aşağıdaki ekrandan işaretli tıklar kaldırılıp kaydedilir. Böyle malzeme tekrardan kullanılabilir.

MM06-8