SAPist

SAP MM, WM, ABAP

Parametreler raporların seçim ekranlarında her seferinde belli seçim kriterlerinin tekrar tekrar girilmesi yerine otomatik olarak dolmasını sağlayan faydalı ve zaman kazandırıcı bir özelliktir.

SU3 işlem kodundan kendi kullanıcınızın parametrelerini değiştirebilir veya yeni parametreler girebilirisiniz.

Üretim yeri için “Prmt.tn.” alanına WRK, “Parameter value” alanına devamlı kullandığınız üretim yerinin kodu girilip kaydedilir.

WRK

Kayıttan sonra MMBE işlem koduna girdiğinizde “Üretim yeri” alanına otomatik olarak parametreye girilen değerin geldiği görülür.

WRK-MMBE

Aynı şekilde ME2L raporunda da “Üretim yeri” alanına otomatik olarak parametreye girilen değerin geldiği görülür.

WRK-ME2L

Var olan satınalma talebini görüntülemek için ME53N işlem koduna girilir. ME53N işlem koduna girildiğinde son görüntülenen SAT otomatik olarak açılır. Başka bir SAT’ı görüntülemek için

 1. Diğer satınalma talebi butonuna tıklanır
 2. Açılan pop-up’ta görüntülenecek SAT numarası yazılır
 3. Diğer belge butonuna tıklanır veya enter’a basılır.

ME53N

Görüntülenmek istenen SAT görüntülenir.

ME53N1

 1. Başlık Metni görüntülenir.
 2. Kalemlere genel bakış görüntülenir.
 3. Kalem detayları görüntülenir.

ME53N2

 

 

Varolan satınalma talebini değiştirmek için ME52N işlem koduna girilir. ME52N işlem koduna girildiğinde son değiştirilen SAT otomatik olarak açılır. Başka bir SAT’ı değiştirmek için

 1. Diğer satınalma talebi butonuna tıklanır
 2. Açılan pop-up’ta değiştirilecek SAT numarası yazılır
 3. Diğer belge butonuna tıklanır veya enter’a basılır.

ME52N

Değişişiklik yapılmak istenen SAT değişikliğe açık bir şekilde görüntülenir.

ME52N1

İstenen değişiklik yapılır. Değişiklik yapmak demek  sadece var olan kalemlerin verilerini değiştirmek değil aynı zamanda yeni kalem de eklenebilir veya var olan bir kaleme silme işareti koyulabilir.

Bu örnekte sadece 100 olan miktarı 200 ile değiştirip işaretlenmiş kontrol et butonuna tıklayarak herhangi bir hata olmadığını gördükten sonra kaydet butonuna tıklayarak değişiklik işlemi yapılmış olunur.

ME52N3

Yapılan değişikliklerin kaydı SAP  programı tarafından otomatik olarak tutulur. Bu değişiklilere nasıl bakılacağına #32 Satınalma Talebi Kalem Değişiklikleri başlığında bulabilirsiniz.

SAP “Gelen Sepetinize” düzenli olarak İş süreçleri maili geliyorsa bu mailleri atlamamak için SAP’ye giriş yaptığınız anda Gelen Sepetinize yeni mail geldiğine dair uyarı pop-up’ının çıkmasını sağlayabilirsiniz.

SO16 işlem koduna girerek İşaretli alanda tık varsa kaldırılır ve kaydedilir.

SO16

Bu işlemden sonra SAP’ye bağlı değilken “Gelen Sepetinize” mail gelirse bir daha bağlanma aşamasında aşağıdaki gibi uyarı alırsınız. Gelen sepetine butonuna tıklayarak mailinizi okuyabilirsiniz.

logon uyarı

 

SAP MM Organizasyon yapısı

 

ÜST  BİRİM

Üst Birim bir kurumsal grubu temsil edebilir. Üst Birim, SAP sistemindeki en yüksek hiyerarşik düzeydir. Bir üst birim bir grup için eşanlamlı kabul edilir. SAP’de üst birim oluşturulması teknik bir gerekliliktir. SAP’deki kuruluşun veya organizasyon yapısının en yüksek düğümü veya hiyerarşisidir. Bir üst  birim içinde çeşitli şirket kodları oluşturulabilir. Sistemdeki anaveriler ve tablolar üst birime bağlı olarak tutulur.

ŞİRKET KODU

Şirket kodu SAP, Finans (FI) modülünde oluşturulan ve Malzeme Yönetimi modülü ile bağlantılı olan organizasyon birimidir. Tamamen SAP MM organizasyon yapısına ait değildir. Şirket kodu bağımsız bir şirketi temsil eder. Bir tüzel kişilik olan ve yasal gereklilik olan şirket ayrı bir bilanço oluşturmaktır. Kar ve zarar tablosu, şirket kodu düzeyinde oluşturulur ve sürdürülür.

Modelin bir şirket grubu veya şirketler grubunun işlerini farklı sektör ekonomilerinde gerçekleştirdiği bir senaryoda, yasa gereği her şirket ayrı bir hesap defteri tutmakla yükümlü olan tüzel kişiliktir. Tüm hesaplar, şirket kodu düzeyinde tutulur.

Şirket kodu, Üst birime olmak zorundadır.

ÜRETİM YERİ

SAP sistemindeki Üretim yeri, farklı lojistik modülleri için farklı bir tanımı olan geniş bir terimdir.

Malzeme Yönetimi (MM) modülünde bir Üretim yeri, malzeme stoğunun muhafaza edildiği, depolandığı ve envanter tutulduğu bir tesis olarak anılır.
Üretim Planlama (PP) modülünde, bir Üretim yerinin mal üretiminin yapıldığı bir üretim tesisi olarak adlandırılmaktadır.

Üretim yeri, Şirket koduna bağlı olmak zorundadır.

DEPO YERİ

Depo Yeri, stoğun tutulduğu ve stoğunun yönetildiği bir Üretim yerine tahsis edilen lojistikte bir organizasyon birimidir. Depo Yeri, Hammadde Depolama Yeri, Mamul Depolama Yeri, Yedekli Depo Yeri, Satış Depolama Yeri, Sıcaklık Kontrollü Depolama Yeri vb. gibi özelliklerine göre karakterize edilebilir ve farklılık gösterebilir.

Depo yeri, Üretim yerine bağlı olmak zorundadır.

SATINALMA ORGANİZASYONU

Bir satınalma organizasyonu, bir şirket içindeki tüm satın alma faaliyetlerinden sorumludur ve satınalma faaliyetlerini ve teklif, sözleşmeler, satın alma siparişleri, vb. gibi belgelendirme faaliyetlerini ve dokümantasyonu yürütmekten sorumludur. Basit bir ifadeyle, Satınalma Organizasyonu, SAP Malzeme Yönetimi’nde sorumlu bir organizasyon birimidir, şirket adına satın alma faaliyetlerini yürütür.

Satınalma organizasyonu sadece bir Şirket koduna bağlanabilir ve bağlanmak zorunda da değildir çünkü Üretim yeri zaten Şirket koduna bağlıdır, ama birden fazla üretim yerine bağlanabilir ve en az bir Üretim yerine bağlanmak zorundadır. .

A)MERKEZİ OLMAYAN SATINALMA
Bir şirketin birkaç Üretim yeri olduğunu ve tüm üretim yerlerinin kendileri için günlük satın alımlarını yürüten kendi tedarik departmanları olduğunu varsayalım. Böylece her üretim yeri için ayrı ayrı kullanılacak Satınalma Organizasyonları oluşturulur.

B)MERKEZİ SATINALMA
Tek bir Satınalma Organizasyonuna bir veya daha fazla Üretim yeri atamak da mümkündür. Örneğin, bir şirketin merkezi olan ve tüm şirket için tedarik faaliyetleri yürüten tek bir tedarik departmanı vardır. Ayrıca, bir Satınalma Organizasyonu da şirket kodu seviyesine atanabilir.

Benzer şekilde, bir Üretim yerinin kendisine atanmış birçok Satın Alma Organizasyonu da olabilir, bu da şirketten şirkete, sektörden sanayiye ve senaryodan senaryoya değişir.

SATINALMA GRUBU

SAP MM organizasyon yapısının son birimi Satınalma Grubu’dur. Satınalma Grubu, satın alma faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan, bir bireyi veya bir grup kişiyi temsil eder. Bu genellikle, raporlama amaçları için Satınalma Talepleri (SAT), Teklif Talepleri, Satınalma Siparişleri (SAS), Sözleşmeler, Onay prosedürü için kullanılır.

Satınalma Grubunu, belirli bir malzeme ve / veya hizmet türünü temin etmek için bir satın alma kuruluşundan sorumlu bir grup alıcı olarak tanımlayabilirsiniz.

Satınalma grubu hiçbir organizasyon birimine bağlanmaz.

Bağlı olduğunuz SAP sisteminde sisteme bağlı olan kullanıcıların listesini SM04 işlem kodu ile görüntüleyebilirsiniz.

SM04

ÜB: Bağlı olunan üst birim

Terminal: Bağlanılan bilgisayarın adı

Transaction: Bağlanılan işlem kodu

Otrm.: Kaç tane oturum açık

Megabayt: Sistemden harcadığı hafıza miktarı

 

sm04 oturumlar

Kullanıcıda açık olan oturumların hepsini gömek için önce listeden kullanıcı seçilir sonra “Oturumlar” tıklanır. “Oturum listesi” pop-up’ı açılır. Burada tüm oturumlar görüntülenir.

SAP’de herhangi bir işlem yaparken bazen ekran donar kapatamazsınız o ekranı. SM04 işlem kodu ile kendi kullanıcınızı seçip kapatamadığınız ekranı bu listeden seçip “Oturumu sil” butonu ile normal yollarla kapatamadığınız ekranı kapatabilirsiniz.

Başka bir kullanıcının haberi olmadan oturumunu kapatmak tehlikelidir. O kullanıcı sisteme veri girişi yapıyor olabilir ve siz ondan habersiz oturumunu kapattığınızda  o veriler kaybolur ve iş gücü kaybı olur.

 

Satınalma talebinde oluşturulduğundan beri ne gibi değişiklikler yapıldığını görmek isterseniz önce değişikliği görüntülenecek kalem seçilir sonra Ortam–>Kalem değişiklikleri tıklanır.

sat kalem değişikliği

10. Kalemin tüm değişiklikleri görüntülenir.

Örneğin; 2. satırda SAT miktarının eski değeri 100 ADT iken 09.04.2018 tarinde saat 09:13:09 ‘da XIBIRDAL kullanıcısı tarafından 1000 ADT olarak değiştirildiğini görüyoruz.

sat kalem değişikliği ekranı

Tüm değişiklikler için SAP arka planda değişiklik belgesi oluşturur bu belgenin numarası da yukarıdaki “Belge no.” alanında tutulur.

Değişikliklerin tutulduğu tablonun adı “CDPOS”. SE16N işlem kodundan bu tabloya Belge numarasını vererek değişiklikler görüntülenir.

CDPOS

Düzenli aralıklarla aynı malzemeler için satınalma talebi(SAT) açıyorsanız daha önceden oluşturduğunuz SAT’lardan kopyalayarak yeni SAT oluşturmak hem hataları engeller hem de işinizi hızlandırır.

Belge kopyalamak için önce “Belgeye genel bakış” bölümü açılır. 1 numaralı butona tıklanır, buradan “Satınalma talepleri (kullanıcı)” seçilir. Sizin kullanıcınız ile açılmış SAT’lar listelenir.

sat kopyala

Örneğin; “10017966” nolu SAT’ı kopyalamak için önce SAT numarası imleç ile işaretlenir(tek tık). Daha sonra 3 numaralı kopyala butonu ile kalemlere genel bakış alanına(5 numaralı alan) kopyalanmış olur.

Bundan sonra “miktarlarda” ve “istenen teslimat tarihleri” alanlarında düzenleme yapıp SAT’ı kaydedebilirsiniz.

kopyalanan sat

Kopyalanmak istenen SAT’ın tüm kalemleri kopyalanmak istenmezse, kopyalama kalem kalem de yapılabilir. SAT numarası yerine kalem numarası imleç ile seçilir(2 numara). Bir başka SAT’tan başka kalemler de seçilebilir ve yine kopyala butonuna tıklanarak seçilen kalemler 5 numaralı alana kopyalanır.

Kopyalamak için bir diğer yöntem de kopyalanacak SAT’ı imleç ile tutup 4 numaralı sepetin içine bırakmak. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu tercih edebilirsiniz.

Satınalma talebi ekranında devamlı olarak aynı değerleri girdiğiniz alanlar için varsayılan değerler ayarı yaparak işlerinizi oldukça hızlandırabilirsiniz.

Kullanıcı ayarları–>Varsayılan değerler tıklanır.

kullanıcı ayarları

 

varsayılan

Veya Kaleme genel bakıştaki “Varsayılan değerler” butonu ile de aynı ekrana ulaşabilirsiniz.

kaleme genel bakış varsayılan değerler

Açılan ekranda varsayılan değer atamak için 3 tane alan görünmekte ancak varsayılan değer atanabilecek tüm alanları görmek için “Diğer alanlar” butonuna tıklanır.

kaleme ilişkin varsayılan değerler

Gelen ekran aşağıdaki gibidir:

 1. Varsayılan değer atanmak istenen alanların listesi
 2. Seçilebilecek alanlar
 3. “Görüntü alanarı” bölümünden satır seçip ok butonu ile “Gizli alanlar ” bölümüne gönderilebilir veya tam tersi yapılabilir.
 4. Seçmek isteğiniz alanları belirledikten sonra “Devral” butonu ile alanlar devralınır.

düzeni değiştri

Daha sonra devralınan alanların değer seçimi yapılır. “Belge türü” her Satınalma talebi ekranına girdiğinizde ne olmasını istiyorsanız o seçilir. Bu örnek için “NB” seçtim. Aynı şekilde “Hesap tayin tipi” , “Üretim yeri” ve “Depo yeri” seçilip  kaydet butonuna tıklanır.

Burada Üretim yeri ve Depo yeri’ne “Sürekli öneri” tıkı atıldığı için başka bir Satınalma talebi belgesinden kopyalama yaparak talep oluşturacağınız zaman kopyalanan belgedeki Üretim yeri ve Depo yeri’nde sizin varsayılan değeriniz görünür. Eğer “Sürekli öneri tıkı atılmazsa kopyaladığınız belgedeki değerler ile varsayılan değerleriniz sadece o belge için değişir.

sürekli öneri

Kaydet’e tıkladıktan sonra Satınalma talebi ekranınız hemen ve daha sonraki girişlerinizde de aşağıdaki gibi “Varsayılan değerler” dolu bir şekilde gelir.

Tüm satırların dolu olması sizi endişelendirmesin. Örneğin 2 kalem gireceksiniz diğer satırlardaki varsayılan değerleri silmeye gerek kalmadan Satınalma talebinizi kaydedebilirsiniz.

varsayılan sonuç

 

Satınalma Talep ve Sipariş ekranlarında aşağıda işaretlenmiş “Kullanıcı ayarları” butonu ile işinizi kolaylaştıracak ayarlar yapabilirsiniz.

Kullanıcı ayarları–>Temel ayarlar tıklanır.

kullanıcı ayarları

A) Satınalma talebi ekranından girilirse aşağıdaki gibi görünür:

temel ayarlar

 

1. Belgeye genel bakış bölmesinde kendi belgelerinizi görüntülerken ne kadar eski tarihliye kadar gösterileceği buradan ayarlanır. Seçenekler aşağıdaki gibidir.

ne kadar eski

Bu süre sizin kendi oluşturduğunuz belgeler için geçerlidir. Bu belgelerin “Belgeye genel bakışta” nerede olduğu aşağıda gösterilmiştir.

 

kendi belgelerim

2. “Otomatik belge genel bakış oluştur” tıkı atılırsa belgeye genel bakış bölümünden kendi belgelerinizden hangisini seçerseniz her seferinde o seçilmiş olarak gelir. İstediğiniz zaman bu seçiminizi değiştirebilirsiniz.

kendi belgelerim tık

Satınalma talepleri(kullanıcı) seçildiği için her ekrana girişimde en eski 180 gün önce açmış olduğum talepler burada listelenir.

kendi satlarım

3. “Yeni kipte ortam bilgisi” tıkı atılırsa malzeme numarasının üzerine tıklanınca “yeni” bir ekranda malzeme anaverisi açılır. Tıklanmadığı takdirde içinde bulunduğunuz talep ekranında çıkıp malzeme ana verisi ekranına geçiş yapar ama geri butonuna tıklanınca tekrar talep ekranına geri döner.

malzeme

4. “Uyarı iletileri” tıkı atılırsa belge girişi yapılırken herhangi bir uyarı oluşursa anında ekranın sol alt köşesinde görüntülenir.

sol alt uyarı

Tık atılmadığı takdirde uyarılar işaretli “İletileri görüntüle” butona tıklanarak görüntülenir.

uyarılar butonu

5. ve 6. için de 4. açıklama geçerlidir.

7. Sol alt köşede en fazla kaç tane mesajın çıkacağını gösterir. Buraya gireceğiniz sayıdan fazla mesaj olursa “İletileri görüntüle” butonundan hepsini görüntüleyebilirsiniz.

8. “Anahtarları görüntüle” tıkı atılırsa mal grubu, üretim yeri, depo yerinin kodları ekranda görünür.

anahtar

Tık atılmazsa bu alanlarda ilgili tanımlar görüntülenir.

tanımlar

9. “Akıllı arama yardımı” tıklanırsa malzeme ve satıcı girilirken alanlara tanım yazıp enter’a basılınca, tanımlarının içinde yazılan tanım olan malzemeler ve satıcılar listelenir.

Örneğin; Malzeme alanına kalem yazıp enter’a bastığımda sistemde içinde kalem kelimesi olan malzemeler pop-up’ta  listelenir ve biri seçilir. İşlerinizi oldukça hızlandırabilir bu özellik.

malzeme hızlı arama

 

10.  “Izgara kontrolü olarak kaleme genel bakış” tıkı atılmadığında ekran bu şekilde görüntülenir.

table control

Tık atıldığı zaman da bu şekilde görüntülenir. Tıpkı raporlarda olduğu gibi düzenleme butonları görünür. 1 numaralı buton ile sütunları gizleyip sırasını değiştirebilirsiniz. Miktarsal alanlar için alt toplam alabilirsiniz.

grid kontrol

B) Satınalma Siparişi ekranından girilirse 11 numaralı alan da görünür.

sa başlık

11. “Standart ayarlar” veya “Manuel giriş” seçilirse Satınalma organizasyon verileri alanları için standart arama yardımı kullanılabilir ama “Liste alanı” seçilirse açılır listeden seçiminizi yapabilirsiniz. İşaretli butonlara tıklanınca seçim ekranı liste halinde görüntülenir.

açılır liste

 

 

Satınalma süreci “Satınalma Talebi” ile başlar. Kurumdaki çalışanlar iş süreçleri için gerekli olan malzemelerin listesini  “Satınalma Talebi” ile satınalma departmanına iletirler. Bu belgede talebi açanlar temel olarak malzeme, miktar, istenilen teslim tarihi alanlarını doldururlar ve belgeyi kaydederler. Talebin kaydından sonra tedarik süreci satınalma departmanı tarafından başlatılır.

 

Satınalma talebi yarat işlem kodu ME51N’dir. Bu işlem kodu ile giriş yapılınca aşağıdaki ekran görüntülenir.

me51n

Ekrana girdikten sonra talebi açan kullanıcının yapması gerekenler şunlardır:

 1. Belge türü şeçilir
 2. Talebin tüm kalemlerini ilgilendiren bir not varsa girilir
 3. Talep edilen malzemeler girilir
 4. Miktarlar girilir
 5. Ölçü birimi malzeme anaverisinden otomatik gelir
 6. İstenilen teslim tarihi girilir
 7. Mal grubu malzeme anaverisinden otomatik gelir
 8. Talebi yapan üretim yeri girilir
 9. Girilmesi zorunlu ise depo yeri girilir
 10. Satınalma grubu malzeme anaverisinden otomatik gelir.
 11. Talep eden, talebi açan kişi değilse talebin kime ait olduğunu bilmek için girilebilir.
 12. Kaydet butonuna basmadan önce sistemin girişleri kontrol etmesi için “”Kontrol et” butonuna tıklanır.
 13. Kontrol sırasında bir hata çıkmadıysa Satınalma Talebi kaydet butonuna tıklanarak(veya CTRL+S)  kaydedilir.

 

Ekranın sol alt köşesinde oluşan belgenin numarası çıkar. Üzerine çift tıklanarak bilgilendirme pop-up’ı açılır ve buradan belge numarası kopyalanabilir.

sat no

Bu aşamadan sonra talebin tedarik edilip iş birimine teslim edilmesine kadar olan süreç satınalma departmanına aittir.

 

İşlem kodu “SE37” fonksiyonları görüntülemek ve test etmek için kullanılan işlem kodudur.

Function Module alanına test edilmek istenen fonksiyon yazılıp F8 ile çalıştırılır.

2018-04-06 10_57_42-Function Builder_ Initial Screen

Test ekranı standart olarak aşağıdaki gibi görünür.

klasik se37

Bu görünümü ALV yapmak için önce Utilities–>Settings tıklanır.

se37 settings

Sonra Function Builder tabından ALV tıkı atılıp enter’a basılır.

func builder settings

Artık ALV görünümünde görüntülenir.

alv se37

Ben standart görünümü tercih ediyorum daha rahat geliyor kullanması belki de alışkanlıktandır 🙂

 

 

Standart tablolarda manuel değişikşik yapmak mümkün ancak tehlikeli bir işlemdir. Yapılan bir değişikliğin nereleri etkileyeceğini kestiremiyorsanız asla yapmamalısınız. Çünkü bir tablodaki veri diğer tabloları da etkiliyor olabilir ve siz sadece bir tabloda güncelleme yaparsanız sistemde data uyuşmazlığı olur. Bu uyarıyı dikkate aldıktan sonra tablodan nasıl veri değiştirileceğine geçebiliriz.

SE37 işlem koduna gidilir. Function module alanına “SE16N_INTERFACE” yazılıp F8 ile çalıştırılır.

se37 sap edit

I_TAB: Değişiklik yapılmak istenen tablo adı yazılır.

I_EDIT ve I_SAPEDIT alanlarına “X” yazılıp F8 ile çalıştırılır.

se16n_interface

Anahtar alanlar(Üst birim ve Malzeme Numarası) hariç diğer tüm alanlar değişikliğe açık olarak gelir. Bu noktadan sonra sadece değişiklik değil tabloya yeni satır da eklenebilir veya var olan bir satır da silinebilir.

mara edit

Örnek olarak 23 numaralı malzemenin Brüt ve Net Ağırlığını 1000 ve 800 olarak değiştirip kaydet butonuna tıkladığımızda artık bu malzemenin bu 2 verisi değişmiş olur.

mara brüt ağırlık

Kaydet butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi uyarı çıkar.

yapılan değişiklikler

MM03 işlem kodundan malzemeyi kontrol ettiğinizde değişikliği görebilirsiniz.

mm03

Bu şekilde yapılan değişiklikler “SE16N_CD_KEY” tablosunda tutulur. Yani gizli bir şey yapmayın zaten bulurlar sizi 🙂

se16n_cd_key

Bu tabloyu da değiştiririm diye aklınızdan geçiyor olabilir ama ben değiştiremedim ayrı bir yetki gerekiyor bunun için 🙂

yetki yok

 

 

 

Raporların ALV görünümünde işaretli butona basılırsa rapor excel’de açılır. Örnek olarak MM60-Malzeme listesini kullanacağım.

alv-excel

Ancak gerekli ayarlar yapılmadığı için Excel boş gelir.

boş excel

Excel’in dolu gelmesi için herhangi bir Excel dosyası açılıp önce “File” sonra “Options” a tıklanır.

excel ayar

Gelen ekranda önce 1’e sonra 2’ye tıklanır.

excel trust center

Gelen ekrandaki “Macro Settings”ayarları aşağıdaki gibi yapılıp “OK” butonuna tıklanır.

macro setting

MM60 raporu tekrar çalıştırılıp Excel butonuna tıklanırsa bu kez Excel dolu gelir.

dolu excel

Excel üzerinde istediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra “Dosya” tıklanarak masaüstünüze kaydedebilirsiniz.

excel sakla

TSTC tablosu SAP’deki işlem kodlarının tutulduğu tablodur. Bu tabloyu sisteminizde standartta olmayıp sizin işletmenize özel geliştirilmiş işlem kodlarını(Z’li işlem kodları) bulmak için kullanabilirsiniz.

Diğer tablolar gibi bu tabloyu da görüntülemek için “SE16N” veya “SE16” işlem kodu yetkinizin olması gerek. Genellikle son kullanıcılara bu işlem kodlarının yetkileri verilmez. Bu yetki anahtar kullanıcılara ve SAP danışmanlarına verilir.

Yetkisi olan kullanıcı “SE16N” işlem koduna gidip tablo alanına “TSTC” yazıp enter’a basar.

İşlem kodu alanına “Z*MM*” yazıp F8 ile çalıştırdığınızda ekrana MM modülü için geliştirilmiş işlem kodları listelenir. Veya sadece “Z*” yazıp çalıştırırsanız geliştirilmiş tüm işlem kodları listelenir.

TSTC İşlem kodu

“Z*MM*” için yapılan aramanın sonucunda sistemde 8 tane sonuç bulundu. Çıktıda İşlem kodu, program adı, işlem metni alanları listelenir.

TSTC çıktı

Geliştirilmiş işlem kodları unutulabiliyor veya sistemdeki geliştirmelerden haberdar olunmuyor böylece sisteminizde hangi geliştirmeler var bulunmuş olur.

 

 

 

MIRO işlem kodundan satınalma siparişine istinaden satıcı faturası girişi yapılırken mal girişi yapılan miktar otomatik olarak miktar alanına gelir. Ancak bu miktar manuel  değiştirildiği zaman program otomatik olarak yeni tutarı hesaplamaz. Ancak kullanıcı parametrelerinize “IVAMOUNTADJUST” parametresi eklenirse bu hesaplama program tarafından otomatik yapılır.

Aşağıdaki örnekte sipariş numarası girilince mal girişi yapılmış miktar ve tutar otomatik olarak geldi. Miktarı 1’e düşürürseniz tutar azalmayacaktır.

MIRO parametre

Ancak “SU3” işlem kodundan kendi kullanıcınıza “IVAMOUNTADJUST” parametresini eklerseniz bu hesaplama program tarafından otomatik yapılır.

IVADJUSTAMOUNT parametre

Miktarı 1’e indirip tutarın güncellendiğini görebilirsiniz.

MIRO parametre sonrası

 

 

MIRO işlem kodundan satıcı faturası kaydedildiğinde ekranın sol altında normalde sadece “fatura belge numarası” bilgi mesajı çıkar.

parametresiz fatura belge no

Ama kullanıcı ana verisine bu parametre girilirse “Muhasebe belge numarası” da çıkar.

Kullanıcıya parametre eklemek için “SU3” işlem koduna gidilir, parametre tabı açılıp aşağıdaki gibi “Prmt.tn.” alanına “IVFIDISPLAY“, “Parameter value” alanına “X” yazılıp kaydedilir.

IVFIDISPLAY parametre

Parametre girişinden sonra MIRO’dan girilen satıcı faturalarından sonra ekranın sol altında çıkan bilgi mesajında “Fatura belge numarasının” yanında arka planda oluşan “Muhasebe belge numarası” da görülür.

parametreli belge no ve muhasebe no

 

Herhangi bir alanda F4 Arama Yardımı açıldığında işaretli olan “Tut” butonu aşağıdaki gibi görünür. Üzerine tıklandığında ters döner.

f4 tut

Örneğin; Satınalma Talebine malzeme girdiğimizi düşünelim. Birden fazla malzeme girilecek ve bu malzemeleri arama yardımından bulacağımızı düşünelim. Arama yardımı açılıp gerekli arama kriterleri girildikten sonra enter’a basınca malzeme listesi görüntülenir. Bir malzemeye çift tıklayınca malzeme numarası Satınalma Talebinin malzeme alanına kopyalanır ve arama yardımı kapanır. 2. malzemeyi girmek için tekrar F4’e basılır ve yine kriterler girilip enter’a basılır ve liste görüntülenir. Her malzeme seçimi için bu işlemi tekrarlamak zaman kaybı olur. Bunun önüne geçmek için liste ilk görüntülendiği zaman “Tut” butonuna tıklanır ve seçilecek ilk malzemeye çift tıklanır ve malzeme numarası malzeme alanına kopyalanır ama bu sefer arama yardımı kapanmaz. 2. malzemeyi girmek için mouse ile 2. malzeme alanına tıklandıktan sonra listeden 2. malzeme seçilir. Tüm malzemeler bu şekilde seçildikten sonra arama yardımı manuel kapatılıp diğer alanların doldurulmasına geçilir.

favori tut

Not: “Tut” butonu bazı arama yardımlarında olmayabilir.

Yardım–>Ayarlara tıklanır.

2018-03-28 11_12_45-SAP Easy Access

“F4 yrd.” tabı tıklanır.

F4 yardımı ayarı

 1. Burada bir çeviri hatası var maalesef. Bu tık “Kullanıcı değer listesini otomatik olarak görüntüleme” olmalıydı. Bu tıkı atarsanız F4 Arama Yardımında Favoriler başlığında bahsettiğim arama yardımındaki favori listesi F4’e bastığınızda direkt olarak açılmaz. Önce genel liste açılır eğer isterseniz favori listenize ilgili butona tıklayarak geçiş yapabilirsiniz.
 2. Bu alan tıklanırsa arama kriterinize göre yalnız bir sonuç çıkıyorsa bu sonuç direkt olarak o alana kopyalanır. Hız açısından güzel bir özellik. Örneğin malzeme seçeceksiniz ve malzemenin tanımını biliyorsunuz. Arama yardımına tanımı yazıp enter’a bastığınızda o tanıma ait malzeme numarası hemen malzeme alanına kopyalanır. Bu tıkı atmazsanız tanımını yazdığınız malzemeyi arama yardımı pop-up’ında gösterir ve  malzeme alanına kopyalanması için bu malzeme numarasına çift tıklamanız gerekir .
 3. Standartta arama yardımlarında azami bulunan sayısı 500’dür ama bu sayıyı arama yaparken arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Burada gelen 500 sayısı 3 numaralı alandan geliyor. Eğer siz bu sayıyı buradan değiştirirseniz artık her arama yardımına girdiğiniz sayı otomatik gelir.

azami bulunan sayısı

Azami bulunan sayısını değiştirmeden arama yaptığınzda ekrana en çok 500 tane sonuç gelir. Aşagıdaki “Şundan daha çok: 500Olası girişler” uyarısı şu demek: kriterinize göre 500’den daha çok sonuç var ve burada 500 tanesini görüntülüyoruz. Eğer 500’ü silip enter’a basarsanız tüm veriyi görebilirsiniz.

500 olası giriş

Böyle bir sınırlama yapmak sistemi gereksiz yere yormamak için gerekli. Örneğin arama yardımında 10.000 veri varsa ve arama yardımını açtığınızda bu verileri size göstermek için sistem yorulacaktır. Bu yüzden standart ayar olan 500’ü değiştirirseniz de çok büyük bir sayı yazmamak sistem performansı için iyi olacaktır.

4. Arama yardımı pop-up’ının genişliği ayarlar ama sanırım bir işe yaramıyor. Ne yazarsam yazayım aynı boyutta açılıyor.

5. Arama yardımının nasıl görüneceğini belirliyor.

“Kntr.” seçilince bu şekilde görünüyor.

görünüm f4 kntr

“Diyalog” seçilince bu şekilde görünüyor.

2018-03-30 13_16_00-

“Sistem ön ayarı” seçilince de “Kntr.” seçilmiş gibi görünüyor.

6.  “Sistem ön ayarlarını devral” butonuna tıklanınca değiştirmeden önceki standart haline geri döner.

 

Herhangi bir alanda F4’e bastığınızda o alan için tanımlanmış veriler listelenir. Ancak bu liste içinde sizin hiçbir zaman kullanmayacağınız veriler de gelir. Her seferinde veri yığını içinden işinize yarayacak olanı bulmaya çalışmak yerine devamlı kullandığınız verileri favorilere alabilirsiniz.

Aşağıdaki arama yardımı satınalma organizasyonu alanının arama yardımı. Bu arama yardımında 124 tane organizasyon mevcut. Ancak satınalma siparişi açan birisi olarak benim bunların sadece 5 tanesine ihtiyacım var.

Bu durumda ihtiyacım olan organizasyona bir kere tıklayıp daha sonra 1 numaralı butona tıkladığımda artık bu organizasyon favorim olur. Diğer organizasyonlar da aynı şekilde favori listesine alınır.

arama yardımı-tut

2 numaralı butona tıkladığımda  favori listemi görüntülerim. 1 numaralı buton ile favori listemden veri silerim ve favorilerimde bir daha görünmez. 2 numaralı buton ile tüm verilerin olduğu listeye geri dönebilirim.

favori f4-

Favori listesi oluşturulduktan sonra arama yardımı açıldığında her zaman direkt olarak bu liste açılır. Bu ayar sadece benim kullanıcım için geçerlidir. Diğer kullanıcılar bu listeyi göremez. Her kullanıcı kendi favori listesini oluşturabilir.